Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Den gassisk-lutherske kirke

 

Den gassisk-lutherske kirke (FLM) kunne feire 150 års jubileum i 2017. Norske misjonærer startet menighetsbyggende arbeid i Betafo i 1867.

I jubileumsåret var det registrert over 8.100 menigheter. Hvert år legges det til minst 200 nye menigheter. De siste årene har FLM således vokst til å bli det største kirkesamfunnet på Madagaskar, når en legger til grunn antall menigheter.

Madagaskars aller største menighet er FLM-menigheten i bydelen 67 Hektar i hovedstaden. Her er det tre gudstjenester hver søndag. Første juledag registreres omlag 9.500 gudstjenestedeltakere og på ordinære nattverdsøndager rundt 8.000.

Kirkens hyrdebevegelse etablerer stadig nye omsorgsbyer for sårbare og vanskeligstilte mennesker. De mange omsorgsbyene og kirkens blomstrende foreningsliv har vært med på å gi kirken en gassisk, stedegen profil. I de senere år har også satsingen på misjonale menigheter, frigjøring av talenter og inkluderende fellesskap vitalisert grasrotarbeidet.

En egen utstilling ble laget i forbindelse med jubileumsåret. Denne kan bestilles fra Det Norske Misjonsselskap i Stavanger. Nedenfor er det noen smakebiter fra denne utstillingen:

Foto : Pierrot Men