Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


24.04: Gjenåpning av kirker

President Andry Rajoelina erklærte lettelser i koronarestriksjonene i en radio- og fjernsynstale søndag 19. april. I denne talen ble det gitt tillatelse til å arrangere møter og arrangementer for inntil femti personer, under betingelse av at det er sosial distansering på minst én meter og at det benyttes munnbind.

I begynnelsen av uken var det en viss usikkerhet rundt hvilke konsekvenser dette skulle få for gudstjenester og andre aktiviteter i kirkene. Det felles-økumeniske rådet (FFKM) opptrådte samlet ved nedlukkingen av det gassiske samfunn 21. mars, men de fire kirkesamfunnene i dette rådet har valgt å håndtere spørsmålet om gjenåpning av kirkene uavhengig av hverandre. 

Midt i uken erklærte president Irako Ammi Andriamahazosoa i Den reformerte kirke (FJKM) at kirkene i hans sammenheng kunne åpne sine dører umiddelbart. Møter og gudstjenester kan avholdes under betingelse av at en respekterer myndighetenes retningslinjer.

Kardinal Désiré Tsarahazana sa på en pressekonferanse at Den katolske kirke (ECAR) ikke ønsker å ha en felles tilnærming for hele landet. Han mente at smittefaren varierer fra område til område, og at ECAR derfor vil overlate til den enkelte biskop å ta stilling til hva som kan gjøres lokalt.

Kirkepresident Rakotonirina David i Den gassisk-lutherske kirke (FLM), som dette året også er leder av FFKM, har samme forståelse som sin reformerte kollega. På en pressekonferanse i den store kirken på 67h rett før helgen erklærte han at møter og gudstjenester igjen kan holdes i kirkene, under forutsetning av at myndighetenes krav blir fulgt. Han presiserte at alle de som gjør tjeneste i gudstjenesten, som for eksempel prest, organist og diakoner, skal telles med i antallet som ikke kan overstige femti. Det ble også kommunisert at det må være desinfiserende såpe ved inngangen til alle kirker og at kirkerommet må vaskes etter hver samling. 

Mange spør seg hvordan dette skal kunne praktiseres i de større byene. Hvis en tar som eksempel menigheten på 67 hektar, hvor pressekonferansen til FLM ble holdt, så har denne menigheten omlag 14.000 medlemmer. Det kommer opptil flere tusen på hver gudstjeneste på nattverdsøndager, og det sier seg selv at det blir svært komplisert å organisere gudstjenester hvor en skal kunne klare å unngå alvorlige kødannelser eller hindre sårende forbigåelser.

Avisen La Gazette de la Grande Ile har i dag skrevet en svært kritisk kommentar om gjenåpning av kirker. Den skriver at en rekke kirkesamfunn og religiøse grupperinger nå vil følge opp med å åpne opp sine forsamlingslokaler, med den konsekvens at myndighetene står i fare for å miste kontroll over Covid-19. Avisen nevner en rekke eksempler på at religiøse møtesteder har bidratt til dramatisk spredning av viruset, blant annet en internasjonal kristen konferanse i Mulhouse i Frankrike i andre halvdel av februar, Schincheonji-sekten, ledet av Man-Hee Lee, i Sør-Korea og Life Church and Mission i Singapore. Den sveiper også innom den alvorlige spredningen i en tidlig fase i det muslimske senteret Qum i Iran og innenfor en ortodoks jødisk gruppering i New York. Avisen forutsetter at «religionen, samme hva slags retning den måtte ha, ikke må bli arnestedet for en ny oppblomstring av viruset».

Denne uken har det bare blitt registrert ett nytt smittetilfelle på Madagaskar, og fortsatt er det ingen som offisielt har dødd av covid-19. En rekke personer som har vært erklært smittede tidligere, er nå blitt friskmeldt, etter at hver og en har testet negativt på to uavhengige laboratorietester.

 

AMB 24.04.2020