Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


25.11: Katolske biskoper utfordrer politikerne

Den katolske bispekonferansen på Madagaskar har gjort det til tradisjon de siste årene å komme med hyrdebrev i forbindelse med sine halvårige bispemøter. Nå har bispekollegiet, under ledelse av deres nye overhode, kardinal Désiré Tsarahazana, kommet med en ny uttalelse. Biskopene taler tydelig og utfordrende inn i gjennomføringen av presidentvalget, uten å falle for fristelsen til å bli partipolitisk.

Bispekollegiet kontrasterer ungdommenes drømmer om et nytt og annerledes Madagaskar mot politikernes manglende evne til å stake en ny kurs. I uttalelsen har biskopene tydeligvis latt seg inspirere av engasjementet til de omlag førti tusen ungdommene som nylig var til stede på den katolske ungdomskonferansen i Mahajanga. Biskopene målbærer den unge generasjons fremtidsuro og usikkerhet, og utfordrer landets politiske ledere til å fylle rollen som "mor-og-far" med sann og uselvisk fedrelandskjærlighet. 

Uttalelsen taler direkte inn i aktuelle politiske spørsmålsstillinger: ”Vi må stoppe salget av nasjonale naturressurser og ikke glemme at fedrelandet er hellig”. Analysene er ramsalte: ”Det virker som om egoismen har fått herredømme i landet vårt og ikke det som er fellesskapets beste. Pengene er blitt en form for gudsdyrkelse”. Og så legges det til: ”Grunnleggende gassiske verdier er blitt ødelagt. Sannheten er blitt gravlagt. Den enkeltes menneskeverd og grunnleggende menneskerettigheter blir ikke respektert. Politikerne forurenser holdningene ute blant vanlige folk”.

Biskopene oppfordrer til samhold og solidaritet, og de ber de ansvarlige på alle nivåer om å vektlegge sannhet, rettferdighet og åpenhet i prosessene videre i presidentvalget.

 

AMB 25.11.18