Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


11.09: Masseproduksjon av diplomatiske pass

Svært mange personer i ulike embeter og deres familier har rett på diplomatisk pass på Madagaskar. Gassisk UD har nylig sendt ut et skriv hvor gjeldende retningslinjer blir gjort kjent. 

Ikke overraskende får alle ambassadører, generalkonsuler, honorære konsuler, embetsmenn i gassisk UD, foruten statsoverhode, statsminister og regjeringsmedlemmer, utstedt slike diplomatiske pass. Men i tillegg tildeles dette senatsmedlemmer, parlamentarikere og medlemmer av forfatningsdomstolen, pluss deres ektefeller og barn under 21 år. Personer som har hatt høye stillinger i nasjonen på et tidligere tidspunkt, er også med på denne eksklusive listen. Det gjelder tidligere statsoverhoder, statsministre, parlaments- og senatspresidenter, presidenter for forfatningsdomstolen og utenriksministre.

I Utenriksdepartementets brev av 5. september 2019 understrekes det at denne rettigheten kan bli fratatt når diplomatiske pass eventuelt blir misligholdt.  

 

AMB 11.09.19