Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


06.11: Et stort korps av observatører følger valget

Dagen før presidentvalget har det vært fravær av valgpropaganda i gatene og lite helikopteraktivitet over hovedstaden Antananarivo. Det er ikke lov å drive valgkamp dagen før dagen. Mange har imidlertid stått i lange køer for å sjekke om deres navn står i valglistene. Valgkommisjonen (CENI) har på sin side vært travelt opptatt med å få ut valgmateriell og har gjort de siste tekniske forberedelser.

Totalt 9.913.599 personer er innskrevet i manntallet i forbindelse med presidentvalget. Det skal benyttes "bulletin unique", det vil si at velgerne må krysse av ved navn/bilde til en av de trettiseks kandidatene som er oppført på stemmeseddelen.

24.852 valglokaler utover hele landet er åpne mellom kl 6.00 og 17.00 på onsdag 7. november. Opptelling av stemmer starter umiddelbart kl 17.00 når stemmegivningen formelt skal være avsluttet. Det er anledning for folk flest å være tilstede under opptelling av stemmesedler rundt omkring i valglokalene, så lenge plassen tillater det.

Valgobservatører kommer til alle landets distrikter. EU stiller med hundre observatører, mens Den afrikanske union (AU) skal være tilstede med omlag førti personer. I tillegg er det observatører fra USA, Europaparlamentet og Den internasjonale frankofoni-organisasjonen (OIF). Den gassiske organisasjonen SAFIDY sier at den mobiliserer omlag 7.000 observatører, med en målsetting om "å bidra til troverdighet, åpenhet og legitimitet”.

Norge er denne gang tilstede med seks observatører. Tre erfarne observatører er inkludert i EU-korpset. Ministerråd Johan Meyer på ambassadeseksjonen i Antananarivo slutter seg til EUs opplegg. Alexander Krosby, som er lokalt ansatt på ambassadeseksjonen, vil delta, sammen med Andreas Danevad fra UD, i en amerikansk observatørgruppe i Toamasina-provinsen.

 

AMB 06.11.18