Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


HCC annullerer paragrafer i de nye valglovene

Forfatningsdomstolen HCC har hatt en kritisk gjennomgang av de nye valglovene som nylig ble vedtatt av parlament og senat. I en uttalelse av 3. mai har HCC opphevet 16 av 371 paragrafer, med den begrunnelse at disse er grunnlovsstridige. Dette blir betraktet som en stor seier for opposisjonen som har demonstrert mot de nye valglovene de siste ukene. Uavhengige observatører mener at avgjørelsen til HCC kan bidra til mere åpne, inklusive og troverdige valg.

HCC – eller Haute Cour Constitutionnelle - har annullert lover som omtaler valgkampens varighet, revisjon av manntallet, stemmesedlenes utforming og betingelsene for å kunne stille som presidentkandidat. Paragrafen som regulerer private mediers ytringsfrihet er også blitt erklært som ugyldig. Videre avviser domstolen paragrafen som foreskriver en utsettelse i tre år av ordninger som sikrer transparens og tak i finansiering av valgene.

Innholdet i paragrafen som beskriver forutsetninger for å kunne være kandidat ved presidentvalget, er særlig blitt kritisert av partiet til ekspresident Marc Ravalomanana. Ettersom denne paragrafen fastslår at personer som er dømt for kriminelle og straffbare handlinger ikke er valgbare, var Ravalomanana diskvalifisert i den opprinnelige lovteksten. Under tiltaltes fravær i en rettsak i 2010 ble han dømt for å ha gitt ordre til presidentgarden om å skyte på demonstranter 7. februar 2009. HCC forkaster kravet til en utvidet vandelsattest (en såkalt ”bulletin” no. 2), og det kan således se ut som om Ravalomanana nå kan stille som presidentkandidat.

Forfatningsdomstolen har også opphevet paragrafen som reduserer lengden på presidentvalgkampen ved en eventuell andre valgrunde fra 15 dager til 7 dager. Denne paragrafen er blitt kraftig kritisert av organisasjonen SeFaFi, som ledes av juristen Sahondra Rabenarivo. Det blir hevdet at det ikke vil være mulig å føre en åpen og skikkelig valgkamp i løpet av bare en uke i avsidesliggende områder ved inngangen til regntiden.

Avgjørelsen til forfatningsdomstolen tvinger president Hery Rajaonarimampianina og hans politiske parti HVM til å lete etter kompromisser med opposisjonen. Statsoverhodet skal ifølge gassiske medier ha møtt ekspresident Marc Ravalomanana minst to ganger den siste tiden. Ravalomanana har i det offentlige rom sagt at han ikke støtter kravet om presidentens umiddelbare avgang, men det er ikke kommet noen offisiell uttalelse om innholdet i samtalene som har vært.

 

AMB 08.05.2018