Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


26.06: Oppdatert reiseinformasjon

I dag - på det gassiske folks nasjonaldag - har det norske utenriksdepartementet oppdatert reiseinformasjonen for Madagaskar. Det er ikke kommet et "offisielt reiseråd", men det advares mot reiser på enkelte veistrekninger og i noen områder.

UD skriver blant annet følgende:

"Turister kan fortsatt besøke Madagaskar. Selv om det generelt er mer kriminalitet enn bare for noen få år siden, kan en med visse forholdsregler reise relativt trygt over store deler av øya.

Det advares imidlertid mot å reise inn i områder hvor myndighetene ikke har klart å stoppe den aggressive aktiviteten til røverbander. Dette gjelder særlig veistrekningene a) Ihosy-Ambovombe, b) Tsiroromandidy-Maintirano og c) Belo-Tsiribihina - Tsingy/Bekopaka - Maintirano. Mellom Belo Tsiribihina og Bekopaka har flere biler med turister blitt angrepet av bevæpnede landeveisrøvere nå i juni 2018. Også på og langs elven Tsiribihina er det blitt rapportert om røverbander.

En bør videre være forsiktig ved besøk til fjellene i Diego-Suarez, stranden «La Batterie» utenfor Tulear, Betroka-distriktet sør-øst i landet, hvor det forekommer organiserte kvegtyverier. Anosy-regionens hovedstad Fort Dauphin er i hovedsak rolig, men ekskursjoner til «Pic Saint-Louis» bør unngås.

I Antananarivo bør bevegelse til fots unngås etter mørkets frembrudd. Selv for kortere strekninger anbefales det å benytte taxi eller eget kjøretøy. Det bør utvises forsiktighet i enkelte ubebodde områder som strender og nasjonalparker etter mørkets frembrudd.

Som en generell regel bør en ikke legge opp til ferieturer på dårlige veier i øde områder."

 

AMB 26.06.18