Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


12.06: Madagaskar har fått ny regjering

En ny regjering ble utnevnt innen fristen som var satt av Forfatningsdomstolen (HCC). Landets president Hery Rajaonarimampianina kaller dette en ”samlingsregjering”, mens politiske kommentatorer mener at presidentens parti HVM har fått en uforholdsmessig sterk posisjon i den nye regjeringen.

Av 30 ministerposter har HVM fått minst tolv, ekspresident Andry Rajoelinas parti MAPAR syv og ekspresident Marc Ravalomananas TIM fire. I tillegg har et annet opposisjonsparti fått en representant. Resten av de nye regjeringsmedlemmene skal visstnok ikke ha noen klar partipolitisk tilhørighet.

Opposisjonsgruppen ”Parlamentarikere for Forandring” har ikke fått alle sine ønsker oppfylt. Det har stadig blitt gjentatt på 13. mai-plassen at presidentpartiet HVM ikke har legitim rett, i henhold til grunnloven, til å være i regjeringen. Videre har det blitt krevd at de 73 parlamentarikerne, som har demonstrert på 13. mai-plassen, skal være godt representert. Det er imidlertid bare fire av de opposisjonelle parlamentsmedlemmene som har blitt ministre. Christine Razanamahasoa, som er parlamentsrepresentant for MAPAR og har hatt en ledende rolle i demonstrasjonene de siste ukene, er blitt minister for land- og eiendomsforvaltning. 

Åtte av ministrene i den avgåtte regjeringen har fått fornyet tillit. Det gjelder blant annet forsvarsminister Béni Xavier Rasolofonirina, som har truet med et militærstyre om politikerne ikke kommer til enighet, og finansminister Vonintsalama Andriambololona. Videre har presidentpartiet også fått inn sine folk i de viktige postene som justisminister og kommunikasjonsminister. Stillingen som kommunikasjonsminister blir en nøkkelstilling i valgkampanjen i forbindelse med presidentvalget. Den nye kommunikasjonsministeren Riana Andriamandavy kan komme til å legge viktige føringer for valgdekningen til nasjonalradioen (RNM) og den nasjonale fjernsynskanalen (TVM). Videre skal denne ministeren ta stilling til søknaden til ekspresident Marc Ravalomanana om gjenåpning av fjernsynskanalen MBS.

MAPAR har fått den svært viktige posten som innenriksminister. I samarbeid med valgkommisjonen (CENI) har innenriksministeriet en viktig rolle i forberedelsen og gjennomføringen av valgene. Tildelingen av denne ministerposten har nok vært avgjørende for at MAPAR har villet gå inn i regjeringen.

Det er ellers verdt å merke seg at TIM har fått industriministeriet. Nå som Guy Rivo Randrianarisoa har fått posten som industriminister, så har nok den gamle yoghurtkongen Ravalomanana håp om at flere av hans stengte fabrikker kan gjenåpnes.

Det er tydelig at president Hery Rajaonarimampianina og statsminister Christian Ntsay har lyttet til endel av de kravene som er blitt fremsatt av streikende statsfunksjonærer. Karrierediplomat Dovo Eloi Alphonse Maxime, som har vært ambassadør i Moskva de siste fjorten årene, blir ny utenriksminister. Horace Gatien tar over som utdanningsminister. Avgått utdanningsminister Paul Rabary har gjort mye for å utvide skoletilbudet i utkantstrøkene, men han er blitt sterkt kritisert for manglende oppgjør med korrupsjonskulturen i departementet og for ikke å ha gitt lærerne lønnsforhøyelse de siste årene. 

De store hovedstadsavisene Midi og L’ Express uttrykker stor skepsis til den nye regjeringen. Avisene mener at regjeringen til Christian Ntsay ikke har den ønskede sammensetning og styrke for å gjenskape tillit. Det stilles også spørsmål ved om denne regjeringen vil kunne lykkes i å gjennomføre et åpent, inkluderende og troverdig valg. Tiden vil vise om disse avisene får rett eller ikke.

 

AMB 12.06.18