Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


Norsk uttalelse om urolighetene

Den 24. april kom Norge ved sin ambassadeseksjon i Antananarivo med en erklæring om den politiske uroen på Madagaskar:

‘‘Norge stiller seg bak den offisielle uttalelsen til EU og dens medlemsstater på Madagaskar, og uttrykker sin medfølelse med familiene til ofrene for hendelsene den 21. april i Antananarivo og  beklager voldelige handlinger. Med hensyn til presidentvalget i 2018 forutsetter Norge at dette blir gjennomført på en troverdig, åpen og inkluderende måte, ikke minst at en respekter ytringsfrihet og retten til å ha fredelige sammenkomster. For å oppnå dette, oppmuntrer Norge på det sterkeste de berørte parter, inklusiv regjering, de politiske partier og det sivile samfunn, om å søke etter en løsning som ikke utfordrer den allerede sårbare sosiale freden på Madagaskar, og å strebe etter forsoning mellom politiske aktører.”