Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


31.08: Stor dag for den gassiske skatteetat

Gruvedriften i Ambatovy og raffineriet i Toamasina ble omtalt i et nyhetsglimt tidligere denne måneden (16.08). Det ble da nevnt at selskapet Ambatovy betaler betydelige summer i skatter og avgifter av sin utvinning av nikkel og kubolt. I dag har selskapet levert en sjekk til skattekontoret i Toamasina på hele 61,4 milliarder ariary, omlag 153,5 millioner Nok. Dette er en etterbetaling av ubetalt skatt for en lengre periode, basert på de avtaler som er gjort med den gassiske stat om skattenivået på selskapets inntekter. 

153,5 millioner Nok er svært mye penger i en gassisk kontekst. For denne summen kan en bygge 1.200 klasserom eller lønne 13.000 lærere i ett år. Det er gjort klare avtaler om hvordan pengene skal fordeles. 30% går til den sentrale statskassen. 60% blir fordelt mellom Toamasina-provinsen, de to regionene hvor selskapet er etablert og de 20 kommunene som er direkte berørt av selskapets aktiviteter. 10% blir overført til Det Nasjonale Fordelingsfondet.

Det er inngått intensjonsavtaler om at 70% av de innbetalte pengene skal gå til infrastruktur og 30% til driftskostnader i offentlig sektor. Ifølge avisen L'Express forventes det at Ambatovy vil betale omlag 50 millioner USD hvert år de kommende årene til den gassiske stat i form av toll, skatt og ulike avgifter. Selskapet selv kommuniserer at det i perioden fra 2012 til i dag er betalt 139 milioner USD til den gassiske stat. Blant de 40 ulike formene for skatter og avgifter som blir pålagt selskapet, er det en ordning med 10% - 25% i skatt av det økonomiske overskuddet. Skattesatsen her varierer avhengig av om det er snakk om ubearbeidede eller raffinerte produkter.

President Stuart Macnaughton i Ambotovy sier i en uttalelse at selskapet stiller sin kompetanse til disposisjon for kommuner og regioner som ønsker støtte til en god og åpen forvaltning av de innbetalte midler. Han understreker at målet bør være å skape noe av varig betydning for kommende generasjoner.

 

AMB 31.08.18