Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


11.02: Strenge beredskapstiltak mot coronavirus

De siste dagene har Madagaskar skjerpet tiltakene mot coronaviruset eller det som nå kalles COVID-19. I en fersk pressemelding formidler utenriksdepartementet at ingen flyselskaper har lov til å ta med passasjerer til Madagaskar som har vært i Kina de siste fjorten dagene. Hvis dette forbudet blir brutt, må det aktuelle flyselskap betale regningen for karantene og medisinsk oppfølging på sykehuset Anosiala, omlag ti kilometer fra hovedflyplassen Ivato, nordvest for hovedstaden.

I begynnelsen av denne uken var sytten personer pålagt karantene på dette sykehuset. Denne isoleringen av potensielle smittebærere kan vare i inntil fjorten dager.

Kontrollrutinene er innskjerpet på alle internasjonale flyplasser og havner. Det blir gjort grundigere passkontroller enn vanlig, og helsemyndighetene sjekker mulig feber. Videre kreves det at alle regionale og nasjonale buss- og minibussterminaler har komplette passasjerlister, hvor både navn, adresse og telefonnummer står skrevet. Disse listene skal oppbevares på en sikker plass i minimum fire uker.

Laboratoriet til Institut Pasteur i Antananarivo gjør nødvendige undersøkelser ved mistenkelige tilfeller.  Ellers er det laget rapporteringssystemer, og det er opprettet en nasjonal nødtelefon. Samtidig som gassiske helsemyndigheter er tydelige på at en eventuell spredning av viruset vil kunne få katastrofale følger, oppfordrer en helsepersonell og politi til å vise respekt og følsomhet overfor alle som har mistenkelige symptomer. Det blir kommunisert at en må unngå stigmatisering av folk.

Det er så langt ikke bekreftet tilfeller av viruset COVID-19 på Madagaskar eller andre steder i Afrika.

 

AMB 11.02.2020