Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


13.12: Ny riksvei og ny kjempebro i Sørvest

De siste par årene har det kommet ny vei fra havnebyen Toliary og nordover mot Befandriana Atsimo. Litt over hundre kilometer er allerede ferdigstilt.

Dette prosjektet på riksvei 9 (RN9) er blitt realisert i samarbeid med et kinesisk veibyggingsselskap, og med økonomisk støtte fra Den afrikanske utviklingsbank (BAD).

Planen er at det skal legges ny, moderne asfaltvei helt fra Toliary til Morondava. Neste fase i prosjektet er veistrekningen frem til distriktssenteret Manja, omlag halvveis mellom Toliary og Morondava. BAD har allerede innvilget penger til dette nye delprosjektet.

I tillegg forhandles det nå om en større finansieringspakke for broprosjektet over Mangoky-floden. Den nye broen blir på 880 meter, omlag 70 meter lenger enn Sofia-broen på nordvestkysten (som til nå har vært Madagaskars lengste bro). 

Representanter for det kuwaitiske utviklingsfondet signerte for noen dager siden en avtale om støtte på ti millioner dollar til det nye broprosjektet. Dette skjedde på et møte i Sharm-El-Sheikh i Egypt, hvor overgangspresident Rivo Rakotovao og finansminister Vonintsalona Andriambololona representerte den gassiske stat. Dette broprosjektet, med en kostnadsramme på seksti millioner dollar, vil bli finansiert av ulike arabiske fond, og avtalen med kuwaitiske myndigheter er således bare den første av flere avtaler.

Hvis alt går etter planen, blir det fergefrie asfaltvei mellom de to byene Toliary og Morondava i god tid før det skal feires 150 årsjubileum for norsk misjon på Sørvest-Madagaskar i 2024.

Realiseringen av dette store infrastrukturprosjektet vil naturligvis være avhengig av politisk stabilitet og hva landets politiske toppledelse vil prioritere i årene fremover. 

 

AMB 13.12.18