Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


07.09: Kirkeledere og partipolitikk

Kardinal Désiré Tsarahazana har denne uken erklært sterkt og tydelig at Den romersk-katolske kirke ikke har noen kandidat i forbindelse med presidentvalget. Denne avklaringen skjer i kjølvannet av at en av de trettiseks presidentkandidatene har kommunisert at han er kardinalens kandidat. Kardinalen kunne ha anmeldt den aktuelle presidentkandidaten for å spre usannheter, men har i stedet valgt å være tydelig på sitt og kirkens ståsted.

Overhodet for den katolske kirke på Madagaskar presiserer at det er viktig at medlemmer av kirken er aktive samfunnsborgere og bruker sin stemmerett ved valget. Men han fremholder at den enkelte må stemme som selvstendige individer og ikke på vegne av kirken. Videre understreker han viktigheten av å vurdere egnetheten til de forskjellige kandidatene, slik at stemmene blir gitt til kandidater som har integritet, frykter Gud og kan bidra til å utvikle landet på en god måte. Ved en tidligere anledning uttalte kardinalen: "Hvis en lar sin stemmegivning bli avgjort i bytte med te-skjorter, ulike godbiter og pengesummer, vil en angre de neste fem årene".

Pastor Mailhol André Dieu Donné i Apokalipsy-kirken, på ytterste høyrefløy i kirkelandskapet, har på sin side presentert seg selv som kandidat ved presidentvalget. I hans program er det knapt noe skille mellom kirke og partipolitikk. Han bruker sitt eget kirkesamfunn aktivt for å fremme sitt kandidatur. Prinsippet om tiende vil han bruke i landets økonomiforvaltning. Han sier at folk skal betale 10% i skatter og avgifter til statskassen og bli rikelig velsignet for dette.

Kirkepresident Davida Rakotonirina i Den gassisk-lutherske kirke (FLM) har brutt tradisjonelle prinsipper i sitt kirkesamfunn når han har valgt å gi sin tydelige støtte til en av presidentkandidatene. Han har de siste ukene gitt utilsløret støtte til tidligere statsminister Oliver Mahafaly Solonandrasana. I slutten av juli inviterte han kirkens synodepresidenter til et møte i Fianarantsoa, uten at det ble formidlet i innkallinga at årsaken til sammenkomsten var at en skulle møte presidentkandidat Oliver Mahafaly.

På den store preste- og teologkonferansen på Antsirabe i midten av august fikk den tidligere statsministeren holde en tale, hvor han formidlet at kirkepresidenten innstendig hadde bedt ham om å stille som presidentkandidat, uten at dette ble motsagt av kirkelederen selv. Under det nasjonale hyrde- og vekkelsesstevnet i Antsiranana samme måned, med mange tusener til stede, ble den avgåtte statsministeren av kirkepresidenten tildelt hedersplassen på podiet og fikk ordet på vegne av landets myndigheter, mens den tilstedeværende ministeren måtte ta til takke med en tilbaketrukket rolle. I forbindelse med jubileet til lederen for omsorgsbyen i Farihimena i slutten av august, overleverte kirkepresidenten høytidelig en egen konvolutt med penger fra den tidligere statsministeren til jubilanten.

Kirkepresidentens motiv for å støtte kandidaturet til Oliver Mahafaly er uten tvil penger. Både på samlinga for synodepresidenter i Fianarantsoa og under ulike kirkelige storsamlinger er det blitt strødd ut penger fra den aktuelle presidentkandidaten. Svært mange i Den gassisk-lutherske kirke reagerer sterkt på det som skjer. Visepresidenten i kirken kommuniserte tydelig sin avstandtagen under konferansen for prester og teologer på Antsirabe. Det er for øvrig i strid med kirkeloven i FLM å drive partipolitikk eller å gi sin støtte til presidentkandidater i kirkerommet.

 

AMB 07.09.18