Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


Nye skrekkscener ved martyrfjellet

          Lørdag 17. februar løsnet en kjempestein etter sterke regnskyll ved martyrklippen på Ampamarinana. Det var her at 14 kristne ble kastet utfor stupet og led martyrdøden for sin tro i 1849. Her ved klippekanten, hvor det de siste årene har stått skrevet ”Antananarivo” med prangende bokstaver, begynte den store steinen å rulle. Tre hus nedenfor fjellskråningen ble smadret av raset, med det tragiske resultat at 7 personer omkom og 8 personer ble skadet. Studier i kjølvannet av raset viser at det er 23 faretruende steinblokker i det samme området. Det meldes at folk flytter fra stedet. Bydelslederen etterlyser tiltak fra myndighetene for å sikre  befolkningen mot nye ras.