Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


Gassisk birøktnæring på offensiven

          Birøktnæringen på Madagaskar har vært hardt rammet av skadedyret varroa de siste årene. Tiltak er iverksatt. I 2017 ble over 6400 kuber rengjort. På sørøstkysten, hvor en først ble alvorlig rammet i slutten av 2016, har en tatt i bruk eterisk olje fra en lokal plante i bekjempelsen av midden. Det er nå håp om at en igjen skal kunne komme på offensiven. I følge Landbruksministeriet ble det i de syv viktigste regionene med birøkt registrert en innhøsting på 134 tonn honning i 2017, hvorav 26 tonn ble eksportert til Japan, USA, Mauritsius og Europa. Samvirkelaget KTTF i Manakara-regionen satte alle ressurser inn på å bekjempe varroamidden i 2017 og hadde således ikke noe å eksportere. Nå ser det ut som om en er kommet på offensiven igjen også her. Tidlig i 2018 har en gjort 4 tonn honning - med nødvendig miljøsertifisering - klar for eksport til Frankrike. Snart kan en i Manakara håpe på å komme tilbake til produksjonsnivået i 2016, da det ble eksportert 18 tonn.