Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


Tre alternative scenarier for presidentvalget

Den uavhengige nasjonale valgkommisjonen (CENI) sier i en uttalelse av 8. mai at åpne og inklusive valg er helt avgjørende for å sikre stabilitet og utvikling på Madagaskar. Valgkommisjonen ber om at de stridende parter i den aktuelle politiske krise så vel som landets borgere generelt må la seg lede av fedrelandskjærlighet og overordnede nasjonale interesser. Kommisjonen bekrefter sin uavhengighet og sin vilje til å respektere konstitusjonen og gjeldende lover for valg.

I sin uttalelse presenterer CENI tre alternative tidspunkter for gjennomføring av presidentvalget. Det første alternativet er at en fremskynder valget, i henhold til grunnlovens paragraf 52. Valgkommisjonen mener at det vil være mulig å avvikle første valgrunde allerede 29. august 2018. Det er en forutsetning at en klarer å gjenopprette politisk ro og få plass nødvendige valglover innen utgangen av mai.

Det andre scenariet som presenteres, er å gjennomføre presidentvalget som tidligere planlagt i slutten av 2018. Hvis beslutningstakerne fastholder dette opplegget, foreslår CENI at første valgrunde gjennomføres 28. november.

Et tredje alternativ vil være å utsette presidentvalget. CENI mener at grunnlovens paragraf 47 gir ryggdekning for en slik løsning. Videre mener kommisjonen at 29. mai 2019 vil kunne være et passende tidspunkt for første valgrunde.

AMB 09.05.18