Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


18.02: Kamp mot ulovlig hogst og tømmerbaroner

Etter regimeskiftet har det vært mye fokus på forvaltning av skog og bekjempelse av ulovlig hogst. Den nye miljø- og utviklingsministeren, Alexandre Georget, gikk høyt ut da han i månedsskiftet januar/februar nedla et generelt forbud mot felling av trær, foruten at han formidlet nulltoleranse overfor foredling, transport og eksport av tømmerstokker. Ministeren fikk mange kritiske spørsmål, og han har senere presisert at forbudet bare gjelder verdifulle og truede tresorter som palisander, ibenholt og rosentre.

Den siste uken har det også vært to spektakulære arrestasjoner i hovedstaden Antananarivo. Pågripelsene av Jean Maminirina Eddy og Mbola Rajaonah ved større politiutrykninger blir til dels begrunnet i alvorlig miljøkriminalitet.  Førstnevnte, som blir kalt Madagaskars tømmerkonge, anklages for å stå bak eksporten av 34 kontainere med tømmer i 2014. Antikorrupsjonsorganet BIANCO utstedte en arrestordre allerede i 2017. 

Forretningsmannen Mbola Rajaonah var ekspresident Hery Rajaonarimampianinas rådgiver, foruten at han finansierte hans valgkamp i første valgrunde. I andre valgrunde, da han gav sin støtte til presidentkandidat Marc Ravalomanana, ble han innkalt til forhør hos BIANCO, mistenkt for underslag av offentlige midler. I forbindelse med arrestasjonen av Mbola Rajaonah midt i forrige uke har det også kommet frem alvorlige anklager om ulovlig tømmereksport. Han skal blant annet ha samarbeidet med den kinesiske båten ”Flying” om ulovlig tømmerhandel. Båten ble beslaglagt på valgdagen i desember, og båtens offiserer har siden vært i gassisk varetekt. I avhør har båtens mannskap avslørt kontakt med den tidligere presidentrådgiveren.

Det er svært store fisker som er hanket inn den siste uken. Men det er også partipolitiske overtoner. Avisen La Gazette de la Grande Ile anbefaler at også tømmerbaroner med nær tilknytning til nåværende president må rettsforfølges. Hvis ikke det skjer, mener avisen at kampen mot miljøkriminalitet og ulovlig tømmerhogst ikke har den nødvendige troverdighet. Avisen siterer kong Andrianampoinemerina (1787-1810): ”Om det er snakk om min egen hund eller det er tale om andres hunder, så gjør jeg ingen forskjell, for i mitt kongerike har jeg ingen privilegerte frender”. 

La Gazette de la Grand Ile minner om tidligere statsminister Omer Berizikys oppgjør med ulovlig tømmertrafikk i den politiske krise- og overgangsperioden i 2009 til 2013. Avisen formidler at det ikke har vært et nødvendig rettsoppgjør i kjølvannet av at omlag 3.000 tonn gassisk rosentre ble beslaglagt i Singapore eller i forbindelse med at 785 tonn ubarket tømmer ble avslørt i Zanzibar.

Flere aviser har også etterlyst strategier og konsekvensanalyser når det gjelder forvaltning av skogressurser. Den katolske ukeavisen Lakroa trykket en kronikk sist uke hvor det ble argumentert for viktigheten av å ha to tanker i hodet samtidig. På den ene side får myndighetene full støtte i arbeidet med å ta profittgriske tømmerbaroner. På den andre side tar kronikkforfatteren sterk avstand fra generelle forbud. Det fremheves at et godt og fornuftig forvaltningsregime vil kunne beskytte arbeidsplasser innen møbelindustri, treskjæringsmiljø og husbygging samtidig som overforbruk og ødeleggelser blir stoppet.

 

AMB 18.02.19