Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


08.10: En bedrager i det norske nettverket

I det siste har en utspekulert bedrager utnyttet det norske nettverket på Madagaskar. Bedrageren er en kvinne som ringer fra mobilnummer 033 4851549. Numrene 033 7949212, 033 6754027 og 033 6760885 er også blitt brukt.

En variant har vært at bedrageren kommuniserer på fransk og gir inntrykk av å være en norsk statsborger som trenger umiddlelbar pengehjelp. Hun sier på en tilsynelatende troverdig måte at hun har kjørt på en okse på en øde strekning på Sør-Madagaskar og at hun blir holdt fanget inntil hun har gjort opp for seg. En direktør på et utviklingsforetak med nære relasjoner til Norge ble overtalt til å sende en million ariary.

Samme bedrager har også gitt seg ut for å være en lege på en helsestasjon. Hun forteller med stort følelsesmessig engasjement at en norsk kvinne er alvorlig syk og at hun trenger umiddelbar økonomisk assistanse. Et hotell, som blir mye brukt av nordmenn på ferieturer i Toliary-området, er blitt lurt til å sende to millioner ariary.

En rekke bedrifter og reiseselskap, som har fått høre ulike varianter av denne kvinnens løgnhistorier, har kommet med bekymringsmeldinger til det norske generalkonsulatet så vel som den norske ambassadeseksjonen.

De siste dagene har kvinnen vært i aktivitet på nytt, men nå oppgir hun nye stedsangivelser. Bedrageren forteller om en norsk statsborger i en alvorlig nødsituasjon på nordvestkysten. Et ektepar er blitt lurt til å sende 1.400.000 ariary.

Tysklands ambassadør Harald Gehrig forteller at en på tysk side har opplevd samme type kriminell aktivitet i to ulike perioder de siste to årene. Dette er tydeligvis en form for vinningskriminalitet som en må være oppmerksom på.

Ettersom det har vært pengeoverføringer til flere mobilnummer, vil det sannsynligvis være enkelt for politiet å oppspore bedrageren. Saken blir nå politanmeldt.

 

AMB 08.10.18, oppdatert 09.10.18