Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


30.07: Justisministeren setter nye standarder

Justisminister Noro Vololona Harimisa har satt seg i respekt i tiden etter at hun ble statsråd 13. juni i år. Både i taler og ved deltakelse på utallige pressekonferanser har hun tordnet mot korrupsjon i justisvesenet og kommunisert viktigheten av å rydde opp. Hvis en ser bort fra regjeringssjefen selv, er det ingen annen minister som har vært så synlig i det offentlige rom som den nye justisministeren.

Det er nok riktig å si at samlingsregjeringen fikk en kjølig mottakelse da den ble utnevnt i juni måned. Flere av ministrene i den nye regjeringen har lovbrudd og korrupsjonssaker hengende på seg. Mens avisene har vært svært negative i sin omtale av flere av disse statsrådene, har justisministeren fått svært mye positiv oppmerksomhet. Det blir sagt at hun i sine mangeårige tjeneste som dommer har representert verdier som ryddighet, rettskaffenhet og integritet.

Noro Vololona Harimisa formidler igjen og igjen at tilliten til retts- og fengselsvesen må gjenopprettes. Hun har gitt klar beskjed til dommerstand og rettsskrivere at det må tas et oppgjør med korrupsjon, og at en sammen må bygge et uavhengig og effektivt rettsvesen. Hun har også tatt grep for å hindre smøring i forbindelse med opptak av nye elever til de ulike studielinjene innenfor justisvesenet.

I løpet av hennes korte tid som justisminister er det også blitt opprettet to nye domstoler. I slutten av juni ble en egen domstol for korrupsjon og økonomisk kriminalitet offisielt åpnet. Nå i juli har en også fått etablert en egen domstol for å rettsforfølge lovbrudd knyttet til utvinning og salg av verdifullt tømmer, som for eksempel ibenholt, palisander og rosentre. Selv om det lenge har vært planlagt en etablering av disse rettsinstansene, så har den endelige realisering passet godt inn i ministerens opprydningsarbeid. 

Gassiske aviser er gode til å spekulere i motiver. Det ser en også i omtalen av justisminister Harimisa. Avisen La Gazette de la Grande Ile mener å vite at justisministeren har en skjult politisk agenda til fordel for presidentpartiet HVM i forhold til valgprosessene i tiden framover, og at hun derfor ikke er så rakrygget som en først kanskje tror. Men så lenge som det ikke finnes indisier for at dette er tilfelle, så må nok dette betraktes som ubegrunnede spekulasjoner.

 

AMB 30.07.18