Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


17.05: Målrettet jakt etter nye vannreserver i Sør

Endel geografiske områder på Sør-Madagaskar rammes stadig av tørkekatastrofer. Omfanget av vannproblemet har bare blitt større de siste årene. Mange elver tørker inn i lange perioder. Noen av vannkildene som benyttes, har dessuten mye salt.

Befolkningen i disse områdene har ikke tilstrekkelig med vann. I tillegg må en ofte betale dyrt for vann som ikke har den nødvendige drikkekvalitet. Aller verst er forholdene i distriktet Ambovombe.

Det har vært svært vanskelig for myndigheter og internasjonale bistandsorganisasjoner å finne nye og egnede grunnvannskilder. En rekke brønnboringsprosjekter de senere år har vært mislykkede.

EU og UNICEF samarbeider nå med vann- og energiministeriet med tanke på å finne nye løsninger. På et seminar i Antananarivo 16. mai ble det presentert satellittbilder, som gir indikasjoner på mulige underjordiske vannreserver på Sør-Madagaskar. 

Inntil nylig har en i liten grad brukt moderne teknikk for å undersøke hvilke potensielle underjordiske vannreserver som finnes. UNICEFs stedlige representant på Madagaskar mener at satellittbilder kan revolusjonere arbeidet med å finne egnede steder for brønnboring i tiden fremover. Det er nå en realistisk mulighet for at en kan finne varige løsninger.

 

AMB 17.05.18