Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


24.02: En sentral kvinneleder er død

Den gassisk Lutherske Kirke (FLM) har mistet en av sine store lederskikkelser de siste førti årene. Teolog Hélène Ralivao (67 år) ble myrdet på vei hjem fra gudstjeneste på Ambohibao Antampontanana søndag 23. februar. Det var først etter en leteaksjon at drapsofferet ble funnet ved noen graver natt til mandag. 

Hélène Ralivao var en av de fire første kvinnene som fikk anledning til å studere teologi på Ivory, Fianarantsoa, i 1974. Senere fikk hun mulighet til å ta en mastergrad i teologi i USA. Hun ble som nyutdannet teolog raskt valgt som nasjonal leder for søndagsskolearbeidet, men hun huskes først og fremst som generalsekretær for kvinnebevegelsen gjennom mange år. I en periode jobbet hun målrettet med å etablere et nasjonalt kvinnesenter, og i 1998 hadde hun gleden av å invitere til innvielse av et vakkert og funksjonelt møte-, kurs- og rehabiliteringssenter på Ambohibao. I årene etter at hun ble pensjonist fortsatte hun som leder for dette kvinnesenteret.

I sin tjeneste og forkynnelse var Ralivao tydelig preget av sin bakgrunn i hyrdebevegelsen. Hun var opptatt av det frigjørende budskapet om Jesus Kristus, samtidig som hun alltid var engasjert i å gjøre livet bedre for marginaliserte og vanskeligstilte mennesker.

Helt siden 1990-årene har Ralivao kjempet mot kjønnsbasert vold. Hun har vært en forkjemper for gode og verdige relasjoner mellom menn og kvinner, og hun underviste ofte om genderproblematikk på ulike prestekurs. Tidlig var hun også opptatt av å få slike spørsmål på dagsorden i kirkerådet (KMSL).  De siste par årene av sitt liv tok hun et stort ansvar i Tamar-aksjonen, som ble lansert i et samarbeid mellom FLM og NMS.

I 2010 var Ralivao Hélène på besøk i Norge. Det var stort for henne å få tale på en større misjonsgudstjeneste i Oslo Domkirke. I et intervju med Misjonstidende under dette Norges-besøket sa hun blant annet: «Kirken må slippe til kvinner, slik at de får bruke sine talenter, både i ledelse og i ulike komiteer». I slutten av samme intervju minnet hun om bibelverset i Hebreerne 13:8: «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid».

Ralivao Hélène etterlater seg mann, fem barn, svigerbarn og mange barnebarn. Vi lyser fred over hennes gode minne.

 

AMB 24.02.2020