Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


04.03: Rajoelina støtter Venezuelas opposisjon

President Andry Rajoelina har nå erklært sin fulle støtte til opposisjonsleder Juan Guaidó i Venezuela. Han uttrykker at det er bekymringsfullt at 2,3 millioner mennesker er på flukt og at flere titalls personer er drept på grunn av den politiske krisen. Uttalelsen fra Madagaskars president blir offentlig kjent på samme dag som Guaidó med stor personlig risiko, kommer tilbake til Venezuela etter en utenlandstur.

Rajoelina slutter seg til det internasjonale kravet om at det snarest må bli holdt frie, demokratiske og inkluderende valg i Venezuela. Hans sier at han støtter Guaidó i hans kamp for et fritt og åpent land.  

Det er mulig at Rajoelina har latt seg inspirere av en kronikk i avisen La Gazette de la Grand Ile for et par uker siden. Her blir Guaidós frigjøringskamp i 2019 sammenlignet med Rajoelinas politiske kamp i 2009. Sammenligningen er imidlertid problematisk. Det internasjonale samfunn har satt alvorlige spørsmålstegn ved gjennomføringen av sist presidentvalg i Venezuela, mens det ikke var tilsvarende spørsmål rundt presidentens legitimitet på Madagaskar forut for krisen i 2009. Videre har Juan Guaidó som valgt parlamentspresident i Venezuela en annen konstitusjonell plattform enn det Rajoelina hadde som borgermester i hovedstaden Antananarivo under krisen for ti år siden.

 

AMB 04.03.19