Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


Overfylte fengsler

Det er tragiske tilstander i fengslene på Madagaskar. Mange av de innsatte venter altfor lenge på en rettslig behandling av sine saker. De sanitære forhold er generelt elendige. Fangene får lite mat, og en sover tett på hverandre i store sovesaler.

Avisen L’Express har skrevet en artikkel om fengselet i kakaohovedstaden Ambanja. Fengselet er bygd for 125 personer, men har nå 411 fanger innenfor sine murer. Blant dem er det sytten mindreårige, tjue kvinner og tjuefire livstidsfanger. To av kvinnene har småbarn med seg i fengselet.

Fengselsdirektør Moandjee Tahindraza forteller at bare 30% av de innsatte har fått en dom. Han mener imidlertid at en prøver å gjøre det beste ut av de rammebetingelse en har. Det er etablert en grønnsakhage og det legges til rette for at de innsatte kan delta i ulike fritidsaktiviteter.

AMB 10.05.18