Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


24.10: Kirkepresident tordner mot korrupsjon

Kirkepresident Bénil Octave i Den gassisk-lutherske kirke (FLM) har holdt en stor og viktig tale, formidlet på sosiale medier. Han innrømmer at korrupsjon skapte stor uro i forbindelse med kirkevalget i 2016, og han formaner kirkefolket i FLM og delegater til generalsynoden å holde seg unna skittent spill i kulissene denne gang. 

Videre bekrefter Octave at generalsynoden vil bli avholdt som planlagt i Mahajanga 4.-8. november, samtidig som han erklærer at han ikke er kandidat ved kirkepresidentvalget. Han måtte ta over som toppleder da den valgte kirkepresidenten døde i juli i år, og det har inntil for få dager siden vært forventet at han ville stille som kandidat til denne posisjonen for perioden 2020-2024. 

- Jeg vil først nå den vedtatte aldersgrense på 65 år i 2024, og jeg kan således stille som kirkepresidentkandidat ved dette valget, i henhold til kirkeloven. Men etter en grundig analyse av situasjonen i FLM, ser jeg at vi trenger noe annet enn en overgangspresident. Det er viktig nå å slippe til yngre krefter. Jeg innrømmer gjerne at det ville være en stor ære for meg å være president i noen år fremover, men samtidig er jeg overbevist om at det nå er viktig å tenke på kirkens beste, sier han.

- Vi trenger en ung og sterk person, som kan lede kirken videre etter en tøff og utmattende koronanedstenging. Hvis jeg tar på meg dette tunge ansvaret som kirkepresident for fire år, vil jeg nok bli som en «gammel og utslitt bil på veien». De tre siste månedene har jeg forsøkt meg i denne stillingen, og jeg har konkludert med at jeg ikke har den ungdommelige kraft som trengs. Fortsatt vil jeg imidlertid stille meg til disposisjon for nasjonale oppgaver i kirken, sier den avtroppende presidenten.

Han forteller videre at kirkeledelsen har invitert Det lutherske verdensforbund (LVF) til å assistere ved valget på generalsynoden. Den internasjonale paraplyorganisasjonen kan imidlertid ikke komme, på grunn av reiserestriksjoner i kjølvannet av Covid-19. I stedet vil LVF sende retningslinjer for gjennomføring av et åpent, inkluderende og troverdig valg. Dette dokumentet vil bli presentert og drøftet på en nettbasert konferanse, med bred deltakelse, den 27. oktober.

 

Kirkepresidenten tar et oppgjør med smøring og korrupsjon:

- FLMs medlemmer må ikke oppildne til hanekamp i forbindelse med kirkevalget. Hvis kirkefolket støtter enkeltkandidater økonomisk, vil dette føre til en skitten kamp og mye uro.

- Deres oppgave er å be for valget. Eventuell økonomisk støtte skal sendes til felleskassen i kirkens sentraladministrasjon. Vi lover at denne typen støtte vil bli forvaltet på en åpen og ryddig måte under generalsynoden.

 

Han formaner også de som skal delta på stormøtet i Mahajanga:

- Vi har hatt mye rot og korrupsjon ved en rekke valg i vår kirke. Dette må vi nå få slutt på. Budskapet til alle delegater på generalsynoden er følgende: Vi har null toleranse for korrupsjon. Vi skal ha et rent og gjennomsiktig valg.

- For å kunne lykkes i gjennomføringen av et tillitsvekkende valg, er vi helt avhengige av at dere delegater samarbeider med oss. Hvis dere står sammen med oss i bekjempelsen av korrupsjon, så får vi denne gang et godt og skikkelig kirkevalg. Målet er å unngå splittelse og valgkrise slik vi hadde i 2016, sier Bénil Octave. 

Videre uttrykker kirkepresidenten forståelse og respekt for at misjonspartnerne har våget å advare kirkeledelsen mot korrupsjon i forkant av det kommende kirkevalget.

- Vi går i tospann med misjonspartnerne. Vi utfyller hverandre. Vi i FLM er nært knyttet til disse våre medvandrere. Det blir helt feil hvis vi hevder at partnerne ikke skal kunne ha en formening om korrupsjon.

- Misjonspartnernes formaninger samsvarer med grunnleggende gassisk filosofi. Vi kan ikke kjøpe oss "vennskap" gjennom bruk av penger. Partnernes påstand om at korrupsjon virker splittende og ødeleggende, finner gjenklang i den gassiske tenkning rundt "fredelig sameksistens", meddeler kirkepresident Octave med en mild tone.

Planen om å gjennomføre en generalsynode i 2020 er omdiskutert i FLM. Det er fortsatt tilfeller av Covid-19, og gassiske myndigheter oppfordrer til ikke å ha samlinger for mere enn 200 personer.

Myndighetene har gitt FLM en spesialgodkjenning til å arrangere sin storsamling. Både fylkesmannen i Mahajanga og Madagaskars president Andry Rajoelina har, ifølge kirkepresidenten, gitt sin velsignelse.

Dirigenter under kirkevalget blir tidligere kirkepresident Rakoto Endor Modeste, eksgeneralsekretær Samoela Georges, tidligere visepresident Trabonjy Alson og pensjonert synodepresident Rakotovao Joseph.

 

Arild M. Bakke 24.10.20