Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


Fornyelse og utvidelse av flyplass

          Reisende har kunnet registrere mindre forbedringer på Ivato internasjonale flyplass i Antananarivo de siste månedene. Nå er også arbeidet i gang med å bygge en ny terminal for internasjonal flytrafikk, hvor det blir passasjerbroer ut til flyene. Terminalen bygges i henhold til internasjonale standarder og skal kunne ta i mot 1,5 millioner passasjerer i året. Over 20 underleverandører og omlag tre hundre byggearbeidere er involvert. Per februar 2018 er 25% av byggearbeidet ferdig. Innvielse av det nye terminalbygget vil etter planen skje i 2019.