Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


18.06: Rwandisk president hylles på Madagaskar

Godt og vel en uke før den gassiske nasjonaldagen henger det store bilder av president Andry Rajoelina og hans kollega Paul Kagane overalt i hovedstaden Antananarivo. Madagaskars statsoverhode har invitert Rwandas store leder som æresgjest til feiringen av årets nasjonaldag. 

President Andry Rajoelina legger ikke skjul på sin begeistring for mannen som har ledet Rwanda i et kvart århundre. En nesegrus beundring for president Kagane, som har ledet Rwanda fra kaostilstander til et samfunn preget av ro og orden, finner en hos mange i den intellektuelle og politiske elite på Madagaskar.

Paul Kagane ledet i sin tid den tutsi-dominerte opprørsbevegelsen Rwandas patriotiske front (RPF), som inntok hovedstaden Kigali i 1994 og fikk stanset folkemordet som hadde vart i omlag hundre dager. Han ble straks visepresident og forsvarsminister, men var de facto leder av landet i perioden til han formelt ble president i år 2000. I 2017 ble han gjenvalgt som president med 98,8% av stemmene, ifølge det offisielle valgresultatet.

Under president Kagane har Rwanda hatt en enestående økonomisk og sosial utvikling. Landet skårer høyt på ulike målinger av fremskritt i Afrika. Det har vært en årlig økonomisk vekst på 7-8 % i mange år, og landet er blitt kåret til Afrikas mest næringsvennlige og ubyråkratiske land. Rwanda har videre lyktes med å bekjempe korrupsjon, og ligger også langt fremme når det gjelder fattigdomsbekjempelse, helse og utdanning.

En kan forstå at den politiske toppledelsen på Madagaskar ønsker å ha en afrikansk modell for modernisering og utvikling. Når det gjelder menneskerettigheter skårer imidlertid Rwanda lavt. Human Rights Watch og Amnesty International rapporterer om opposisjonspolitikere som knebles, rettighetsvoktere i det sivile samfunn som forfølges og medier som må legge bånd på seg selv. Human Rights Watch sier i sin siste årsrapport at det ikke er rom for at ulike grupper i samfunnet kan «operere uavhengig eller kritisere myndighetene», mens Amnesty International sier at presidentvalget i 2017 var preget av «et fryktklima». 

 

AMB 18.06.19