Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


14.10: Status etter en ukes presidentvalgkamp

Etter flere uker med oppvarming kunne den offisielle presidentvalgkampen starte mandag 8. oktober. Valgkampen har fullstendig dominert mediebildet på Madagaskar den siste uken.

Kandidat Andry Rajoelina har uten tvil hatt det mest effektive valgkampmaskineriet den første uken. Hvis det endelige valgresultatet avgjøres av den totale pengebruken, mengden publisitet i ulike medier og antall personer på valgmøtene, så ligger Rajoelina svært godt an. Men det er langt fra sikkert at dette er tilfelle. Mange er nok betalt for å stille opp på valgmøtene hans, og en skal ikke legge alt for stor vekt på at folk går rundt med hans te-skjorter. Det er imponerende med valgpropaganda som ruller over store digitale skjermer på varebiler, men mange gassere har også begynt å stille spørsmål ved pengebruken.

En av hovedstadsavisene har vist et morsomt bilde av en person som bærer en Ravalomanana-plakat i den ene hånden, samtidig som han har på seg en te-skjorte med bilde av Rajoelina. Den massive valgkampen som Rajoelina har hatt både før og etter den offisielle valgkampåpningen, kan fort slå negativt tilbake på ham som kandidat. Her er det mye følelser, og en vet enda ikke hvordan dette vil slå ut på selve valgdagen.

Det har lenge vært snakket om at Marc Ravalomanana ikke har nok penger til å drive en effektiv valgkamp. Her kan analytikerne ha tatt feil. Selv om hans valgkamp så langt ikke kan sammenlignes med den Andry Rajoelina har ført, så har Ravalomanana vist mere muskler den første uken enn det mange hadde regnet med tidligere i år. Han har tilsynelatende tilstrekkelig med valgkampmateriale og ressurser til å gjøre seg synlig over store deler av landet, og han har stor aksjonsradius ved hjelp av innleide helikoptre. Ved oppstarten av valgkampen presenterte han en ny og revidert utgave av Madagascar Action Plan (MAP 2). En skal ikke se bort fra at han har gjort et taktisk smart grep når han har ligget lavt frem til selve den offisielle valgkampen.

Nylig avgått president Hery Rajaonarimampianina fokuserer på sine valgmøter på hva han faktisk har oppnådd de siste årene, og han snakker entusiastisk om sine planer for landet frem til 2030 (Fisandratana 2030). Han får mye annonseplass i avisene, men det har vært uro og til dels opptøyer på minst to av hans valgarrangementer. Foreløpig er det vanskelig å si om dette har vært spontane protestaksjoner eller om det har vært organisert av politiske motstandere.

Som ventet samler general og tidligere statsminister Jean Ravelonarivo mye folk. Han har også hatt pengeressurser til å kjøre store annonsekampanjer i avisene. Med sine røtter på vestkysten så vel som sørøstkysten, kombinert med hans folkelige budskap, kan han fort bli en seriøs utfordrer til de tre forannevnte Antananarivo-kandidatene.

I hele landet er det satt opp oppslagstavler med plass for alle de trettiseks presidentkandidatenes plakater.  Det er imidlertid bare åtte-ti kandidater som har fått hengt opp sine plakater den første uken, og mange kandidater har egentlig vært helt fraværende nå i oppstarten av valgkampen.

Tjueto kandidater, blant annet tidligere president Didier Ratsiraka, har startet en protestaksjon i det offentlige rom. De kritiserer valgkommisjonen (CENI) for å ha gjort dårlige forberedelser, og de ber om umiddelbare tiltak. Det påstås at nærmere fire millioner stemmeberettigede ikke står skrevet i de offisielle valglistene, og det blir hevdet at det er uklart om endel "offisielle" valglokaler faktisk eksisterer. Mot slutten av uken ble det levert inn en skriftlig klage til forfatningsdomstolen (HCC), men paradoksalt nok har denne store gruppen med kandidater også krevd at presidenten i denne forfatningsdomstolen må gå av. Samme krav blir stilt til samlingsstatsministeren. Det blir sagt at statsministeren ikke er nøytral nok. Som eksempel nevnes det at statsministeren satte luftfartstilsynet under press for å få godkjent bruk av åtte importerte helikoptre i valgkampen. Denne innblandingen i et sensitivt forvaltningsspørsmål, hvor en må innordne seg internasjonale lover for luftfart, blir tolket som en partipolitisk støtte til presidentkandidat Andry Rajoelina.

FNs stedlige representant på Madagaskar Violette Kakyomya har på en pressekonferanse stilt spørsmål ved at kritikerne av CENI og dens valglister ikke har engasjert seg sterkere på et langt tidligere tidspunkt. Hun sier, ifølge avisen Midi, at det er påfallende og lite forståelig at så mange presidentkandidater engasjerer seg nå som den offisielle valgkampen er i gang.

Etter mye frem og tilbake kunne luftfartstilsynet midt i den første valgkampuken godkjenne innleie av åtte helikoptre fra Sør-Afrika. Det ligger nå an til at elleve helikoptre vil være aktive i valgkampen frem mot 7. november. Leien per helikopter skal, ifølge avisen Midi, være omlag hundre tusen kroner per dag. Dette innebærer at totalkostnaden ved bruk av helikoptre i første valgrunde, vil ligge på mellom tretti og førti millioner kroner. I tillegg har Samarbeidsorganisasjonen for det sørlige Afrika (SADC) denne uken kommunisert at en vil finansiere leie av seks helikoptre til innsamling av valgresultater.

Nå venter tre nye og spennende valgkampuker. 

 

AMB 14.10.18