Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


11.11: Opptellingen indikerer en ny valgrunde

Når litt over en tredjedel av stemmene er telt opp av den nasjonale valgkommisjonen (CENI), tyder alt på at det blir en ny valgrunde mellom de to kamphanene fra 2009, Andry Rajoelina og Marc Ravalomanana.

Søndag kveld 11. november er valgresultatene fra 37% av valglokalene formelt registrert av CENI. Rajoelina leder med 40,35% av stemmene, mens Ravalomanana har 35,84%. Hery Rajaonarimampianina, som i respekt for landets grunnlov gikk av som president i begynnelsen av september, har nå 7,42%. Pastor Mailhol er på fjerdeplass med 1,34%. Hele 29 av de 36 presidentkandidatene er såkalte ”nullkandidater”, det vil at deres oppnådde resultat så langt begynner med null og komma.

Det er flere årsaker til at en nå kan fastslå at det blir en andre valgrunde. Valgkommisjonen har tilsynelatende registrert et representativt utvalg av valglokaler i alle de tjueto regionene, som bekrefter at hverken Rajoelina eller Ravalomanana vil kunne oppnå minst 50% i første runde. Et viktig moment er at Rajaonarimampianina sanker bra med stemmer i endel av utkantene, særlig gjelder dette Sava (Sambava), Androy (Ambovombe), Anosy (Faradofay) og Atsimo Atsinanana (Farafangana). Landets president i perioden 2014-2018 har således økt sin oppslutning fra omlag tre prosent av stemmene i begynnelsen av opptellingen til over syv prosent i dag.

Foreløpig leder Rajoelina i tolv regioner, Ravalomanana i ni regioner og Rajaonarimampianina i en region. I halvparten av de tjueto regionene har enten Rajoelina eller Ravalomanana fått over femti prosent av stemmene. Selv om Rajoelina leder opptellingen ganske klart så langt, viser forholdstallene at det nå er helt usannsynlig at han kan ta over femti prosent i første runde. Ravalomanana har nemlig over femti prosent av stemmene i fem regioner, - regioner som til dels er svært store og som totalt representerer hele 3.472.169 stemmeberettigede. Rajoelina på sin side har fått over femti prosent av stemmene i seks regioner, men fordi dette til dels er små regioner, så representerer dette ”bare” 2.518.438 stemmeberettigede. Hvis en forutsetter at valgkommisjonen ikke har holdt tilbake resultatene fra store lommer med uforholdsmessig mye stemmer til en kandidat, så tilsier vanlige tallberegninger at det må bli en finalerunde 19. desember.

Det er ventet at Marc Ravalomanana og Hery Rajaonarimampianina vil samarbeide i andre valgrunde. Bakgrunnstallene viser at Rajaonarimampianina står relativt sterkt i flere av de områdene hvor Ravalomanana har svakest oppslutning.

Det er stor avstand i folks vurderinger av valgkommisjonens gjennomføring av valget. Mens internasjonale observatører er overveiende positive, er kommentatorer i ulike fjernsyns- og radiokanaler til dels svært negative. Det klages på at opptellingen går altfor seint, og at det er lite transparens i det som skjer. 

Den nasjonale valgkommisjonen (CENI) har etter manges mening et stort forbedringspotensiale når det gjelder åpenhet og effektivitet. Tilliten til CENI hos vanlige folk blir ikke bedre av at mange er misfornøyde med at de har falt ut av valglistene.

 

AMB 11.11.18