Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


18.09: En ny pestsesong har startet

Ifølge rapporter fra det gassiske helseministeriet er det i perioden fra august registrert elleve mulige tilfeller av pest på Madagaskar. Fire er så langt døde. Normalt begynner pestperioden i september eller oktober, men både i 2017 og 2018 har de første tilfellene blitt registrert allerede i august.

Det blir rapportert om både byllepest og lungepest. En person er død av byllepest i Ankazobe, litt nordvest for hovedstaden, mens en annen har mistet livet av lungepest i Ambalavao, litt sør for Fianarantsoa. I tillegg blir det rapport om at et ektepar døde på tirsdag 18. september av lungepest i en landsby omlag 30 kilometer fra Analavory, noen timers kjøring vest for hovedstaden. Ekteparet hadde vært plaget av feber i flere dager, men hadde ikke oppsøkt helsevesenet. Det var ekteparets barn som meldte fra om de plutselige og tragiske dødsfallene. Lungepest ble konstatert ved hjelp av hurtigtester, og de to døde ble umiddelbart begravet. Omlag sytti personer, blant annet ekteparets fire barn, har fått forebyggende behandling. 

En mann fra Ambatolampy, byen som ligger midtveis mellom hovedstaden og Antsirabe, fikk alvorlig feber under et opphold i vestkystbyen Morondava i forrige uke. Nærmere helseundersøkelser viste at han hadde byllepest, og han fikk umiddelbart nødvendig medisinsk behandling. Han hadde hatt nærkontakt med mange på reisen ned til kysten så vel som på et stevne i byen Morondava, men dette blir betraktet som helt uproblematisk når det er snakk om byllepest.

Det har i over hundre år vært et reservoar av pest i høylandet av Madagaskar. Rotter er bærere av den såkalte byllepesten, og denne pestformen overføres fra rotter til mennesker via lopper. 

En person som er smittet av byllepest kan utvikle lungepest, og først da kan smitten skje fra menneske til menneske. Lungepestsmitten ligger imidlertid ikke i luften på samme måte som influensa, men overføres ved tett kontakt mellom mennesker. Erfaringsmessig er landsbyer i høylandet med dårlige sanitære forhold mest sårbare for byllepest, mens offentlige kommunikasjonsmidler er utsatt for spredning av lungepest. Ellers er det en kjensgjerning ar grassbranner i perioden fra august til oktober gjør at smittebærende rotter trekker inn i landsbyene.

Den verste pestsesongen på mange år var i perioden fra august til november i 2017. Myndighetene rapporterte da, i samarbeid med Verdens helseorganisasjon, om cirka to tusen tilfeller, hvorav omlag to hundre døde av sykdommen. Helseministeriet er tilsynelatende litt bedre forberedt denne gang. Det er iverksatt tiltak i utsatte områder. Når det er mistanke om lungepest, blir personer i risikosonen oppsøkt, i den grad det er mulig. Minibusser og offentlige transportmidler pålegges nå å operere med passasjerlister, slik at en lettere kan oppspore folk som eventuelt har vært medpassasjerer til de som blir innlagt på sykehus med lungepest.

Personer som har symptomer på pest oppfordres til umiddelbart å oppsøke helsevesenet. Hvis de smittede kommer raskt til behandling, blir de effektivt kurert ved hjelp av antibiotika. 

 

AMB 18.09.18, oppdatert 19.09.18