Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


16.08: Utvinning av nikkel og kobolt

Samtidig som det er mye fokus på kinesiske selskaper som får sette i gang med gruvedrift uten den nødvendige åpenhet og forutgående konsekvensanalyser en rekke steder på Madagaskar, ser det ut som om gruvedriften i Ambatovy er blitt en suksess. Det er godt og vel ti år siden en startet arbeidet med å etablere gruven i Ambatovy i nærheten av Moramanga, med rørsystemer ned til et raffineri i Toamasina, og en egen utskipingshavn. Raffineriet på sørsiden av havnebyen Toamasina er bygd på 3.200 mål.

Investeringene har ifølge selskapet selv vært på 8 milliarder US dollar, og blir regnet for å være et av de største industriprosjektene noensinne etablert i Afrika sør for Sahara. Det er det kanadiske selskapet Sherritt International Cooperation som driver Ambatovy i samarbeid med det japanske selskapet Sumitono og et sør-koreansk selskap. 

Det er stor åpenhet om investeringer og drift. Selskapet betaler faste skatter og avgifter til staten og setter av store fond til regionalt utviklingsarbeid. Det virker også som om selskapet har hatt et høyt miljøfokus i utbyggingsfasen så vel som i den daglige gruvedrift. Ambatovy har dessuten store sosiale og økonomiske ringvirkninger nasjonalt og regionalt. 3.000 er ansatt i selskapet og 6.000 jobber for ulike underleverandører. I tillegg har tusenvis av bønder og andre i området positiv gevinst av handel og tjenesteytelser. 

Det vil bli produsert 60.000 tonn raffinert nikkel og 5.600 raffinert kobolt hvert år i nærmere tretti år fremover. Per dags dato utgjør dette omlag en tredjedel av Madagaskars totale eksportinntekter. Til sammenligning bidrar tekstilindustrien med omlag 20% av eksportinntektene til landet, mens tallene for vanilje er 10%, nellikkrydder 8%, ulike former for mineraler 4%, kongereker 3% og kaffe, pepper, sukker og kakao 2%.

 

AMB 16.08.18