Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


25.01: Ny regjering på Madagaskar

En ny regjering er blitt presentert på presidentpalasset Iavoloha av president Andry Rajoelina og statsminister Christian Ntsay. Regjeringen har samme størrelse som den siste Solberg-regjeringen.

Mens tidligere regjeringer på Madagaskar har hatt minst tretti medlemmer, består den nye regjeringen av kun tjueto ministre. I tillegg blir det én ”statssekretær” i forsvarsdepartementet, med ansvar for gendarmeriet.

Aviser og sosiale medier hadde på forhånd kommunisert at det denne gang ville bli god genderbalanse. De forhåpninger som her ble sådd, er ikke blitt realisert. Av tjueto ministre er det bare seks kvinner. Ikke en eneste av disse kvinnene skal styre de tyngre ministeriene med ansvar for sikkerhet, utenriks eller finanser. Sammenlignet med tidligere regjeringer har kvinnenes plass heller blitt svekket enn styrket.

Bare fem av de nye ministrene har tidligere regjeringserfaring. Flere politiske partier som har inngått allianse med president Rajoelina, er inkludert med sine ledere i den nye regjeringen. Ekspresidentene Marc Ravalomanana og Hery Rajaonarimampianina, som har utrykt vilje til forsoning og samarbeid, er imidlertid ikke blitt representert med sine folk. 

President Andry Rajoelina sier at den nye regjeringen skal ha presidentprogrammet ”Initiative Emergence Madagascar” som sitt handlingsprogram. Ministrene vil bli evaluert allerede etter et halvt år. Presidenten kommuniserer at han ikke vil vise tålmodighet overfor ministre som ikke er produktive og effektive.

 

AMB 25.01.19