Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


08.08: Ni av ti lemurer er utrydningstruet

Verdens Naturvernunion (IUCN), med hovedsete i Sveits, fastslår i en rapport at ni av ti lemurarter på Madagaskar nå står i fare for å bli utryddet. Av de 101 artene som foreløpig er blitt registrert, er åtte i umiddelbar fare for å bli utslettet. Men mange flere lemurarter kan bli utryddet de neste tyve årene, om ikke effektive vernetiltak blir iverksatt.

Hvis en ser bort fra noen få arter på naboøyene, så er lemurene unike for Madagaskar. De blir gruppert i fem forskjellige familier. Den minste arten veier 30 gram, mens Indri - eller Babakoto - kan veie opptil 9,5 kg.

Ringhalemakien, som det er mange av i dyreparken i Kristiansand, er foreløpig ikke truet. Denne arten finnes fortsatt i et stort antall svært mange steder på Madagaskar.

Selv om det er blitt opprettet mange naturreservater og nasjonalparker, har det naturlige miljøet til lemurene vært under et stadig sterkere press de siste årene. Store områder med skog er blitt ødelagt. Noen steder drives det fortsatt ulovlig jakt på disse halvapekattene. Manglende politisk stabilitet, mye røvervirksomhet og stor befolkningsvekst er noen årsaker til at det er vanskelig å få på plass effektive tiltak.

Områdene rundt Belo Tsiribihina på vestkysten er et eksempel på den negative utviklingen. Her er svært mye skog brent bare det siste året, uten at myndighetene så langt har grepet inn.

En video på VGTV viser at det er en viss internasjonal oppvåkning:

https://www.vgtv.no/video/79538/lemurene-er-utrydningstruet-freeman-vil-redde-dem

 

AMB 08.08.18