Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


Lønnsforhøyelse på 8%

I forbindelse med markeringen av 1. mai kunngjorde president Hery Rajaonarimampianina en lønnsforhøyelse på 8% for alle offentlig ansatte. Det har vært vanlig de siste årene at statsoverhodet har kommunisert dette budskapet på den årlige nyttårsmottakelsen i presidenpalasset i januar, men i år kom det først kvelden før arbeidernes dag. Lønnsforhøyelsen vil gjelde fra mai.

Statsministeren har fått mye oppmerksomhet for sin omtale av denne lønnsforhøyelsen. Overfor pressen formidlet han med begeistring en økning på 80%. I en egen pressemelding litt senere fra statsministerens kontor ble det presisert at forhøyelsen er 8% og ikke 10 ganger høyere.

Reaksjonen blant folk flest er at denne lønnsforhøyelsen ikke kompenserer for prisstigningen som har vært det siste året. Risen koster over 20% mere enn for ett år siden. Det har også vært sterk prisøkning på kjøtt, grønnsaker og andre viktige varer i husholdningen.

Parlamentsmedlem Houssen Abdallah fra Soalala, som er blant dem som krever presidentens avgang og nye valglover, reagerer på at budskapet om lønnsforhøyelse kommer midt i en alvorlig politisk krise. Han sier til avisen Midi at det valgte tidspunkt for lønnsforhøyelse "er en barnsliggjøring av folket og en form for korrupsjon".

AMB 03.05.18