Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


Partene står langt fra hverandre

På forsonings- og forbønnsgudstjenesten i regi av det felles-økumeniske rådet FFKM søndag 29. april var det håndtrykk, smil og andre hyggelige gester mellom representanter fra de stridende parter i den politiske krisen. Parlamentspresident Rakotomamonjy Jean Max og ekspresident Marc Ravalomanana satt på hver sin side av midtgangen, men tok skritt mot hverandre og ga hverandre hånden under en av sangene. Den samme parlamentspresidenten stemte like etter påske sammen med 77 andre for nye valglover som ekskluderer Ravalomanana fra fremtidige presidentvalg.

Sentrale folk rundt president Hery Rajaonarimampianina, flere toneangivende medlemmer i Ravalomananas parti TIM og kjente ansikter fra andre politiske partier var å se på gudstjenesten. Også presidentene i forfatningsdomstolen og det nasjonale forsoningsrådet stilte opp. Men det var ingen sentrale personer fra MAPAR, partiet til tidligere overgangspresident Andry Rajoelina.

Da en ny sesjon ble åpnet i parlamentet den 1. mai med statsminister og flere ministere til stede, var det mindre enn 30 parlamentarikere som kom . Mange av deres kollegaer demonstrerte i gatene mot de nye valglovene og korrupsjon. Svært mange av de som hadde stemt for de nye lovene var også fraværende ved den offisielle åpningen. Denne institusjonen, som representerer folket, er i en dyp krise.

De 73 parlamentarikerne som har samlet seg under parolen "en bevegelse for forandring" er på ingen måte en enhetlig gruppe. Motstanden mot de nye valglovene er det eneste som samler dem. Det er ikke alle som støtter kravet om president Hery Rajaonarimampianinas umiddelbare avgang. En er heller ikke enige om hvorvidt en vil ha det felles-økumeniske rådet FFKM som meklingsinstans. Foreløpig har MAPAR ikke villet være med på dialogmøter under ledelse av FFKM. I demonstrasjoner og sitt-ned-aksjoner på 13. mai-plassen og utenfor forfatningsdomstolen er det mange som viser to fingre til støtte for Andry Rajoelina, mens andre viser åtte (valo) fingre som symbol på Ravalomanana.

Både presidentens parti HVM og Ravalomananas parti TIM har vist vilje til å samarbeide med FFKM. Det jobbes nå aktivt i kulissene for å få MAPAR til å si ja til å bli med i samtaler i regi av kirkerådet. Den sterke folkelige støtten Andry Rajoelina har fått på sine besøk i kystområdene de siste månedene, har gitt ham og hans gruppe i parlamentet kamplyst. Dette partiet står foreløpig beinhardt på kravet om presidentens avgang. I dette partiet er det visstnok ønske om å gjennomføre president- og parlamentsvalgene så raskt som mulig.

AMB 03.05.18