Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


09.02: Presidentreiser uten tidssløsende seremonier

President Andry Rajoelina reiste i dag til toppmøtet i Den afrikanske union (AU) i Addis Abeba, uten at det ble gjennomført en tradisjonell avskjedsseremoni på den internasjonale flyplassen Ivato med statsminister og statsråder tilstede. I statsråd for et par dager siden gav den nyinnsatte presidenten klar beskjed om at det er unødvendig tidsfordriv å ha seremonielle avskjeder og velkomster på flyplassen i forbindelse med hans utenlandsreiser.  Ifølge avisen Midi formidlet han at regjeringen fremover må bruke tiden på viktigere oppgaver. Med dette tok han et indirekte oppgjør med det som har vært praksis i mange år, også i hans tid som overgangspresident fra 2009 til 2014. 

Statsminister Erna Solberg har også reist til Addis Abeba. Hun er invitert til toppmøtet for å snakke om FNs bærekraftsmål. De fleste av den afrikanske organisasjonens 55 medlemsland vil være representert med statsoverhoder eller regjeringssjefer. 

Hvis alt går etter planen, vil president Andry Rajoelina og statsminister Erna Solberg møtes til en samtale i løpet av toppmøtet i Addis Abeba.

 

AMB 09.02.19