Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


10.03: Ambisiøse mål for treplanting og miljøvern

President Andry Rajoelina har lansert en grønn plan for Madagaskar. Målet er å mobilisere det gassiske folk til å plante førti millioner trær i året. Statsoverhodet stod selv for det offisielle startskuddet i Moramanga, i nærvær av speidere, studenter, soldater og regjeringsmedlemmer. Miljø- og utviklingsministeriet er allerede blitt tilført to og en halv milliarder ariary, eller omlag seks millioner norske kroner, for å kunne komme i gang med programmet.

I forbindelse med seremonien i Moramanga fortalte president Rajoelina at det også vil bli tatt i bruk droner for å spre planter i avsidesliggende områder. Presidenten har tydeligvis latt seg inspirere av storbyen Rio de Janeiro som har som målsetting å plante 73 millioner trær i perioden frem til og med 2023. Han minnet om at foregangsbyen i Brasil blir kalt for ”verdens lunge”, og at Madagaskar derfor må kunne ha en klar ambisjon om å bli ”Indiahavets lunge”. 

Presidenten understreker viktigheten av at både lokalbefolkning og offentlig myndigheter tar ansvar for treplanting og bevaring av skogen. Han fastslår at folk vanærer fedrelandet når skog brennes eller hogges ulovlig, og han sier at miljøkriminalitet i tiden fremover vil bli rettsforfulgt. I sin tale frontet han også etanol som et godt alternativ til trekull. 

 

AMB 10.03.19