Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


Madagaskar faller ti plasser

          Heller ikke i 2017 klarte myndighetene på Madagaskar å snu negative tendenser når det gjelder korrupsjon i offentlig sektor. Ifølge rapporten til Transparency International har Madagaskar i 2017 falt ti plasser og ligger nå på plass nummer 155 av 180, det vil si bak Komorene, Kamerun, Uganda og Kenya. New Zealand kommer best ut i denne rapporten, og Somalia ligger helt på bunn. Generaldirektør Jean Louis Andriamifidy i antikorrupsjonsorganet BIANCO sier i forbindelse med offentliggjøringen av den nye rapporten, at manglende politisk vilje til å ta nødvendige grep, er en viktig årsak til den dystre utviklingen. – Det er svært mye skriving om korrupsjon i gassiske aviser. Takket være en rimelig god pressefrihet, blir mange korrupsjonsskandaler rullet opp. I det siste har avisene avslørt smøring i forbindelse med opptaksprøvene til dommer- og rettsskriveryrket. Kritikken har vært så ramsalt at justisminister Elise Alexandrine Rasolo den 22. februar måtte annullere de siste eksamensresultatene. Nye opptaksprøver er berammet til slutten av mars. BIANCO sier at en nå er beredt til å ta i bruk overvåkningskameraer i avviklingen av nye eksamener.