Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


05.11: Generalsynode velger ny kirkeledelse

Den gassisk-lutherske kirke (FLM) har åpnet sin generalforsamling i Tsaramandroso-katedralen i havnebyen Mahajanga. Kirkepresident Bénil Octave holdt talen på åpningsgudstjenesten, og pensjonert synodepresident Trabonjy Alson hadde et sterkt og tankevekkende foredrag om de destruktive sidene ved korrupsjon. Trabonjy, som også var visepresident for hele kirken i tolv år frem til 2016, tok et kraftig oppgjør med bestikkelser og smøring i samfunnet generelt og ved kirkelige valg spesielt.

Det er kommet omlag fem hundre delegater fra tjuefire synoder. Kirkens internasjonale synode, med menigheter i en rekke land og hovedsete i Strasbourg, har imidlertid ikke kunnet sende representanter, på grunn av reiserestriksjonene i forbindelse med Covid-19. 

FLM har fått spesialgodkjenning fra den gassiske regjering til å avholde storsamlingen. Det er fortsatt noe Covid-19 på Madagaskar, og en rekke smitteverntiltak er derfor initiert i et nært samarbeid mellom helsemyndighetene og kirkens helsedepartement (SALFA). Temperaturen til delegatene blir målt ved inngangsdørene til den store kirken, en har til enhver tid på seg munnbind, enmetersregelen blir praktisert og alle har fått utdelt flasker med hånddesinfeksjon. 

Ettersom FLM er hardt rammet økonomisk av nedstengingen av samfunnet dette året, har de tradisjonelle misjonspartnerne og Det lutherske verdensforbund gitt støtte til gjennomføringen av generalsynoden. 

Det er et sterkt fokus på at valgene denne gang skal være åpne, ryddige og troverdige. En egen valgkommisjon er blitt etablert. Valgkommisjonen kommuniserer tydelig at regelverket skal følges, og at kandidater som blir tatt i korrupsjon vil bli diskvalifisert. FLM-ledelsen har lært av tidligere kirkevalg, og en rekke nye tiltak blir derfor innført i forbindelse med valgene. For å unngå kameraderi og press fra andre i egen synode, vil delegatene bli spredt på nummererte seter i hele kirkerommet. Videre blir mobiltelefoner samlet inn før valget, og ingen får forlate kirkerommet uten at det er alvorlige helsemessige grunner.

Kirkevalget vil sannsynligvis gå av stabelen fra og med torsdag ettermiddag 5. november. En vinner kan bare kåres i løpet av de tre første rundene når vedkommende har fått to tredjedels flertall. I fjerde runde er det nok med simpelt flertall. De mest omtalte kandidatene til kirkepresidentvalget er visepresident i Antananarivo-synoden, dr Rakotozafy Denis, og lærer på det teologiske fakultetet, dr Randrianjaka Olivier.

 

AMB 05.11.2020