Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


05.02: Norsk bistand på Madagaskar

Ifølge ministerråd Andreas Danevad på ambassadeseksjonen i Antananarivo gir norske myndigheter omlag 200 millioner kroner i årlig støtte til utviklingen på Madagaskar. Den bilaterale støtten, som følges opp direkte av ambassadeseksjonen, er på ca 75 millioner Nok. I tillegg kommer midler som kanaliseres gjennom internasjonale samarbeidstiltak, som for eksempel Global Partnership for Education. Utdanning er det norske hovedsatsingsområdet. 

I 2019 var den bilaterale bistanden konsentrert om styrking av valgsystemet, antikorrupsjon og utdanning. I slutten av 2019 ble det også inngått en avtale med FNs befolkningsfond (UNFPA) om støtte til bekjempelse av kjønnsbasert vold og trakassering. Mange unge jenter på Madagaskar rammes av seksuelle krenkelser.

Norge har i 2019 også gitt støtte til prosjektering av et større vannkraftverk vest for havnebyen Toamasina.

 

AMB 05.02.2020