Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


26.04: HCC kritiserer planlagt folkeavstemming

Både president Andry Rajoelina og senatspresident Rivo Rakotovao har bedt forfatningsdomstolen (HCC) om en vurdering av legitimiteten til den annonserte folkeavstemmingen 27. mai. HCC har nå svart at grunnleggende forutsetninger for revisjon av grunnloven ikke nå er tilstede. Ifølge HCC foreskriver gjeldende grunnlov strenge prosedyrer nettopp for å «unngå lettvinte og hyppige revisjoner». 

Forfatningsdomstolen presiserer at landets statsoverhode har rett til å konsultere folket ved å ta initiativ til referendum, men den påpeker samtidig at en revisjon av grunnloven må skje med støtte fra tre fjerdedeler av medlemmene i så vel parlament som senat. HCC mener at det ikke foreligger «en ekstraordinær situasjon», som tilsier at en må ha en folkeavstemming om revisjon av grunnloven uten behandling i parlament og senat først.  

Det er nå et åpent spørsmål om det blir en folkeavstemming parallelt med parlamentsvalget i slutten av mai. For president Andry Rajoelina vil det være et skikkelig prestisjenederlag om han nå må annullere kunngjøringen om folkeavstemming. Opposisjonen har på sin side de siste dagene fått uventet vind i seilene.  Det at presidenten har initiert en nedleggelse av senatet, uten at dette er blitt behandlet i de lovgivende organer slik konstitusjonen forutsetter, kan fort bli en viktig symbolsak i valgkampen frem mot parlamentsvalget 27. mai. 

 

AMB 26.04.19