Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


11.11: Fredsmarkeringer også på Madagaskar

Det har vært flere markeringer av hundreårsdagen for avslutningen av første verdenskrig også på Madagaskar. En seremoni fant sted på den lille øya midt i Lac Anosy, det hjerteformede vannet sentralt i hovedstaden. Dette vannet ble anlagt av den engelske misjonæren James Cameron i det nittende århundre, men det var franskmennene som reiste en gedigen statue midt i vannet til minne om de falne i første verdenskrig. Den franske kolonimakten kalte minnesmerket for ”Monument aux Morts”. 

Under den første verdenskrig bodde det bare tre millioner på Madagaskar. Ettersom over 41.000 gassere ble rekruttert til de franske styrkene, så var dette mere enn syv prosent av mennene i stridsdyktig alder på dette aktuelle tidspunkt.

Hele 34.000 gassere deltok aktivt i krigsfronten i Europa. 2.368 gassiske soldater døde eller ble sporløst borte i forbindelse med første verdenskrig.

Historiker Lucile Rabearimanana sier til den franske radiokanalen RFI at innsatsen til de gassiske soldatene i første verdenskrig er blitt glemt av det gassiske samfunn. Hun mener at dette til en viss grad skyldes at den andre verdenskrig er lenger fremme i bevisstheten til folk. Men så poengterer hun at innsatsen til gassiske soldater i begge verdenskrigene egentlig har kommet helt i skyggen av den blodige frihetskampen mot Frankrike på gassisk jord i 1947.

Fridtjov Birkeli skriver i Det Norske Misjonsselskaps historie (utgitt i 1949) at gassiske soldaters inntreden i første verdenskrig fikk sterke virkninger på Madagaskar. Det ble ”en brå innføring i noe helt nytt for store deler av befolkningen. Noen reiste av idealisme, men de fleste reiste for å få høve til å se de hvites land, for å oppleve noe, for å komme ut. Noen døde en heltedød. De aller fleste av dem som overlevde krigen, reiste hjem ribbet for sin tro på den hvite mann, og i mange tilfelle også på hans religion”.

Omlag 6.000 gassere ble igjen i Frankrike etter første verdenskrig. Endel av dem fant sin plass i det franske samfunn. Ikke så rent få av dem ble kjernegrupper i de gassisk-protestantiske menighetene i franske byer.

 

AMB 11.11.18  (også en artikkel om valget i dag)