Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


Norges Røde Kors trekker seg ut

Det har vært et tett og nært samarbeid mellom Norges Røde Kors og Madagaskars Røde Kors de siste årene. I perioden 2012-2017 har Norges Røde Kors overført 30,9 millioner Nok. Da det i 2017 ble reist tvil rundt arbeidet til den lokale revisoren, ble revisjonsselskapet Ey i Nairobi engasjert. Det ble avslørt svindel av 1,2 millioner Nok og manglende dokumentasjon på ytterligere 8,2 millioner Nok.

Generalsekretær Bernt Apeland i Norges Røde Kors sier i en pressemelding 18. april at organisasjonen har nulltoleranse overfor korrupsjon og at en avslutter samarbeidet med sin gassiske partner. Han sier videre at det er enkeltpersoner i ledelsen av Madagaskars Røde Kors som har underslått midler og at en har hatt et godt samarbeid med mange ute i prosjektene.

Det har vært oppslag om saken i Midi og La Gazette de la Grand Ile. President Claude Randrianja i Madagaskars Røde Kors sa på en pressekonferanse 23. april at anklagene er dårlig dokumentert og at en fortsatt har gode relasjoner til andre partnere.

AMB 23.04.18