Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


15.09: Plass 161 på levekårsundersøkelse

Madagaskar havner på plass nummer 161 på FNs levekårsundersøkelse for 2018. Tallmaterialet ble samlet inn i 2017 av FNs utviklingsprogram (UNDP), og den reviderte og endelige utgaven ble offentliggjort 14. september. Indeksen baserer seg på tre grunnleggende faktorer: forventet levealder, utdanningsnivå og bruttonasjonalinntekt per innbygger. Madagaskar skårer noe høyere på denne typen rangering enn på lister som ensidig baserer seg på inntektsnivået. Landet har hatt en svært positiv utvikling de siste tyve årene når det gjelder folks levealder, ikke minst på grunn av effektive vaksineprogrammer og suksess i bekjempelsen av malaria.

Det var pakistaneren Mahbub ul Haq og inderen Amartya Sen som utviklet denne FN-indeksen i 1990. Levekårsundersøkelsen opererer med fire kategorier: ”Very high human development”, ”High human development”, ”Medium human development” og ”Low human development”. 

Norge er nok en gang helt på toppen i den første kategorien, og blir således betraktet som verdens beste land å bo i. Madagaskar havner blant ”ti på topp” i den nederste kategorien. Lengst nede på listen er flere afrikanske land som er rammet av krig eller alvorlig konflikt: Tchad, Sør-Sudan, Den sentralafrikanske republikk og Niger.

Den generelle utvikling er at det går gradvis bedre i mange land. I 2010 var det 49 land i den laveste kategorien, men nå i 2018 er antallet land i denne gruppen redusert til 38. Madagaskar skårer fortsatt relativt lavt totalt sett, på grunn av de mange barn som ikke får utdannelse og de dårlige inntektene for folk flest.

 

AMB 15.09.18