Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


29.09: Varetektsfengslinger etter norsk anmeldelse

Tre personer med tilknytning til Madagaskars Røde Kors ble varetektsfengslet 28. september av antikorrupsjonsdomstolen (Pôle Anti-Corruption), anklaget for underslag av midler fra Norge. Den ene har vært generalsekretær i organisasjonen, mens to har vært ansatt i økonomiavdelingen. Alle tre er blitt satt i varetekt i det store fengselet Antanimora i hovedstaden.

Ytterligere seks personer måtte stille i retten i forbindelse med svært alvorlige anklager om utroskap. To av dem har fått bevegelsesbegrensning og regelmessig meldeplikt, mens fire er sluppet fri i påvente av mere bevismateriale og nye avhør. Blant de fire som ble sluppet fri inntil videre, er organisasjonens president.

Det er landets antikorrupsjonsenhet (BIANCO) som står for etterforskningen. De tre varetektsfengslede er anklaget for misbruk av sine stillinger til egen vinning, blant annet ved manipulering av vekslingskurser. Andre former for misligheter er fortsatt under etterforskning, og en vet derfor enda ikke omfanget av rettsforfølgelsen. BIANCO vil også etterforske arbeidet til det lokale revisjonsselskapet, som leverte rene rapporter flere år på rad, på tross av at det foregikk alvorlige underslag over tid. Ifølge direktør Jean Louis Andriamifidy i BIANCO vil underslagssaken i Madagaskars Røde Kors normalt være ferdig etterforsket i begynnelsen av november.

Norges Røde Kors anmeldte saken til BIANCO i juli 2018. Allerede i april informerte generalsekretær Bernt G. Apeland om at organisasjonen fikk mistanke om alvorlige misligheter i 2017 og at en derfor ba Ernest & Young i Nairobi om å gjøre en gjennomgang av regnskapene til Madagaskars Røde Kors. Rapporten fra det internasjonale revisjonsselskapet viste underslag på 1,2 millioner Nok og manglende dokumentasjon på ytterligere 8,2 millioner Nok. Tilsammen har Norges Røde Kors støttet sin søsterorganisasjon på Madagaskar med 30,9 millioner i perioden 2012-2017. Samarbeidet ble avsluttet da den knusende revisorrapporten forelå.

Generalsekretær Bernt G. Apeland forteller at midlene som er svindlet, knytter seg til prosjekter innen helse, vann, katastrofebygging og utvikling av nasjonalforeningen. Han presiserer at mange i deres partnerorganisasjon på Madagaskar har gjort en flott og trofast innsats, men at Norges Røde Kors har nulltoleranse overfor korrupsjon og underslag.

Ifølge generalsekretær Apeland er prosjektene på Madagaskar finansiert av private gaver, næringsliv og offentlig støtte. Underslåtte midler er allerede blitt tilbakebetalt til norske myndigheter. 

Det har visstnok aldri tidligere skjedd i den internasjonale Røde Kors-familien at en nasjonal organsisasjon anmelder en søsterorganisasjon. I slike saker har det tidligere vært vanlig å rydde opp internt. 

Nasjonal antikorrupsjonsdirektør Jean Louis Andriamifidy har vært en aktiv pådriver i etterforskningen av Madagaskars Røde Kors så vel som i andre store underslags- og korrupsjonssaker på øya. Han kommer til Norge i slutten av oktober, etter å ha deltatt på en internasjonal konferanse i Danmark. Det er Vennskapsforeningen Norge-Madagaskar som står som vertskap. Sammen med sin tyske rådgiver vil direktør Andriamifidy delta på møter både i Oslo og i Stavanger.

 

AMB 29.09.18, oppdatert 30.09.18