Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


Dobling av tollinntektene på to år

Tollinntektene på havnen i Toamasina har økt med 100 millioner dollar fra 2015 til 2017. Dette er en fordobling av inntektene.

Verdensbanken sier at bruken av ytelsesavtaler har vært en stor suksess. Banken mener at de gode resultatene skyldes mere effektiv utnyttelse av personellressursene. I arbeidet som har vært gjort med å forbedre tollvesenets systemer, har banken selv spilt en sentral rolle.

Tollvesenet har innført systemer for internkontroll, som reduserer behovet for fysiske inspeksjoner. Det nye systemet har gjort det mulig å oppdage bedrageri og underrapportering av store verdier. Disse avsløringene har medført at tollmyndighetene har kunnet innkassere store summer i straffetoll.

Det nye systemet har hatt som tilleggseffekt at ulike importører blir behandlet med større grad av rettferdighet. Når det blir iverksatt standardmodeller for fortolling og internkontroll, kan operatører i den private sektor konkurrere på like premisser.

AMB 10.05.18