Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


08.01: Andry Rajoelina er blitt erklært valgvinner

Forfatningsdomstolen (HCC) har i ettermiddag erklært at Andry  Rajoelina (44 år) er valgt til president på Madagaskar for en periode på fem år.

Domstolen gav de to kandidatene nesten samme prosentandel av stemmene som den nasjonale valgkommisjonen (CENI) presenterte den 27. desember 2018, det vil si 55,66% til Andry Rajoelina og 44,34% til Marc Ravalomanana. Hos CENI fikk Rajoelina 55,64%.

Presidentkandidat Ravalomanana hadde levert inn klage på at valgets stemmesedler ikke hadde serienummer i henhold til valgloven. Hans henstilling om å annullere hele valget på grunnlag av denne mangelen, ble avvist av domstolen.

Videre avviste domstolen klagene fra Ravalomananas advokater angående kjøp av stemmer, med den begrunnelse at bevisene ikke var overbevisende nok. Mens svært mange skriftlige klager om uregelmessigheter i tallrike valglokaler ikke fikk rettens medhold, fikk imidlertid Ravalomananas støttegruppe gehør for sin klage om at valgresultatet i to valglokaler i kommunen Komajia i Mampikony var fiktive. Den siste uken har det vært sendt en dokumentarfilm om at det var røverherjinger i det aktuelle området natten før valget, og at det i motsetning til det som fremkommer i valgkommisjonens registreringer, ikke ble avholdt valg i området.

Begge presidentkandidatene var tilstede under dagens domskjennelse i forfatningsdomstolen på Ambohidahy. Presidentene for parlament og senat var også med på begivenheten, mens statsministeren var fraværende. Det diplomatiske korps måtte overhøre den to timer lange gjennomgangen av klager og domskjennelser, uten å få gassisken tolket til et internasjonalt språk.

President Jean-Eric Rakotoarisoa i forfatningsdomstolen holdt en tordentale i slutten av møtet. Han forsvarte dommerenes uavhengighet og integritet med å slå fast at de representerer ulike landsdeler, forskjellige religiøse grupperinger og ulike partipolitiske standpunkter. 

Det er et åpent spørsmål om forsvarstalen til forfatningsdomstolens president vil roe ned gemyttene. Mange hadde trodd at domstolen ville ha en annen tilnærming til de mange alvorlige klagene om valgfusk og manipuleringer. Det blir spennende å se om Ravalomananas støttespillere vil akseptere domstolens avgjørelse eller om de vil fortsette med sine protestaksjoner. 

 

AMB 08.01.19