Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


28.09: Nytt norskstøttet universitetsstudium

Med støtte fra Norge er det nå blitt mulig å ta en mastergradsutdanning innen design og innovasjon i Antananarivo, forteller ministerråd  Johan K.r Meyer på den norske ambassadeseksjonen. Han sier videre at mastergradsoppgavene som er blitt skrevet i dette helt nye studiet, bekrefter at design og innovasjon kan ivareta viktige samfunnshensyn og skape utvikling.

Nylig mottok det første kullet i design og innovasjon sine masterdiplomer. De 10 studentene ved Institut Supérieur de la Communication, des Affaires et du Management (ISCAM) har fulgt programmet som et kvelds- og helgestudium. Studiet er etablert i samarbeid mellom ISCAM og FNs organisasjon for industriell utvikling (UNIDO), med støtte fra Norge. Johan Meyer var med på den sermonielle utdeling av masterdiplomer.

Midlene til denne mastergradsutdanningen kommer fra kvinnebevilgningen. Fra denne potten støtter Norge også utvikling og kommersialisering av håndverksproduktene til marginaliserte kvinner i Farafangana-regionen, avslutter Meyer.

 

AMB 28.08.18