Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


03.10: Spennende arbeid med kirkelig valglov

Den gassisk-lutherske kirke (FLM) har startet arbeidet med å få på plass en ny valglov. Kirkeloven har kun presisert at valg ”må skje på en åpen og troverdig måte”, og en har ikke hatt klare retningslinjer for hvordan en skal unngå bestikkelser i forbindelse med valgene. I kjølvannet av alvorlige utglidninger i 2016 har visepresident Andrianjafy Octave Bénil tatt initiativ til at kirken må få en egen valglov. Kirkerådet (KMSL) har gitt sin godkjenning til denne prosessen, og nå har en hatt en første workshop i Farafangana på sørøstkysten.

På workshopen deltok prosjektledere og andre ansatte i kirkens nasjonale ledelse. Visepresidenten i FLM, som hadde invitert til møtet, var den eneste tilstedeværende som er valgt inn i sin posisjon.

Madagaskars antikorrupsjonsenhet (BIANCO) og landets valgkommisjon (CENI) har sagt ja til å støtte prosessen med konsulenthjelp. Det Norske Misjonsselskap bidrar med økonomisk støtte.

Det nye rammeverket skal regulere hva en kan gjøre i forkant av valgene og hvordan valgene praktisk skal gjennomføres. Målet er at det skal være åpne, rene og troverdige valg. 

I de foreløpige dokumentene blir det tatt et kraftig oppgjør med ulike former for smøring i forbindelse med kirkelige valg, som for eksempel utdeling av pengekonvolutter, invitasjoner til propagandamåltider, løfter om personlig vinning og forsendelse av bestikkelser per mobiltelefon. Det blir også initiert forbud mot å invitere politiske ledere inn i ulike valgprosesser.

Egne valgkomiteer skal kontrollere og gjennomføre valgene på ulike nivåer. Det blir også utarbeidet ordninger for sanksjoner og straff, til dels i samarbeid med BIANCO.

Et forslag til valglov vil bli presentert for kirkerådet (KMSL) i slutten av oktober med tanke på realitetsbehandling og vedtak. Deretter vil det være undervisning og informasjon om det nye regelverket rundt omkring i synodene. Planen er at den nye valgloven skal iverksettes fra og med andre halvdel av 2019.

 

AMB 03.10.18