Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


10.05: Rabies er fortsatt en stor helseutfordring

Det har vært mye oppmerksomhet rundt rabies i Norge de siste dagene. En unge kvinne døde på fylkessykehuset i Førde på grunn av rabiessmitte i forbindelse med en reise i Østen. Det er første gang på to hundre år at det er blitt rapportert om et slikt dødsfall i Norge. 

På Madagaskar er rabies fortsatt relativt vanlig. Alle hundeeiere oppfordres av helsemyndighetene til å vaksinere sine hunder. Ifølge Institut Pasteur i Antananarivo er det i gjennomsnitt ti personer som dør av rabies på Madagaskar hvert år. Det innrapporteres omlag 8.000 personer med mistenkelige bit eller kloremerker fra dyr i året, hvorav halvparten av disse blir behandlet for mulig rabiessmitte. 

Det er 31 offentlige helsesentrer spredt rundt omkring i landets 22 regioner hvor en kan få posteksponeringsprofylakse, altså etterskuddsvis behandling mot rabies. 

Inkubasjonstiden for rabies er normalt fra tre uker til tre måneder, men for å forhindre at et eventuelt virus får utvikle seg til å bli dødelig, sier helsemyndighetene at behandling må starte umiddelbart. Et mistenkelig sår må helst renses innen femten minutter og en må starte med antirabiesvaksine allerede det første døgnet. Barn kan gjerne ta en preeksponeringsprofylakse. Det samme gjelder voksne som har mye kontakt med pattedyr, ikke minst hunder.

Helseministeriet samarbeider tett med Verdens helseorganisasjon (WHO) og Institut Pasteur i bekjempelsen av rabies. 

 

AMB 10.05.19