Bakkekontakten

møter med mennesker, misjon & Madagaskar

Nyhetsglimt


29.10: Alvorlig krise i toppledelsen i FLM

Kirkerådet i Den gassisk-lutherske kirke (FLM) var samlet i Ambatofinandrahana 24. – 28. oktober. Møtet gikk av stabelen samtidig som Madagaskar er inne i en intens og splittende presidentvalgkamp. Flere av presidentkandidatene smører statsfunksjonærer, kirkeledere og samfunnstopper med penger og fine gaver. Korrupsjon så vel som sammenblanding av kirkeliv og partipolitikk har skapt mye uro i FLM den siste tiden.

Visepresidenten i FLM har lenge jobbet målrettet for at kirken må få en skikkelig valglov. Allerede i desember 2017 fikk han i oppdrag fra kirkerådet (KMSL) å lede en kommisjon som skulle utarbeide et forslag til ny valglov. Et slikt lovforslag  -  som vil kunne sikre åpne prosesser og hindre kjøp av stemmer i kirkevalgene i 2020  -  ble presentert på forrige ukes KMSL. En gruppe KMSL-medlemmer agiterte imidlertid sterkt mot denne loven. Det ble bestemt at en ny kommisjon skal jobbe med et nytt utkast til valglov samtidig som visepresidenten ble ekskludert fra det videre kommisjonsarbeid.

Ett av spørsmålene som skapte høy temperatur under dette kirkerådsmøtet, var at visepresidenten ba om åpenhet rundt de bilene som kirkepresidenten bruker. Det er betydelig misnøye med at kirkepresidenten bruker to helt nye firehjulstrekkere uten at det er transparens om hvor disse bilene kommer fra.

Det er også stor uro rundt at International Lutheran Council (ILC)  -  et internasjonalt kirkefellesskap med Missouri-synoden i spissen  -  skriver på sin hjemmeside at FLM ble medlem av denne bevegelsen under deres Verdenskonferanse i Belgia 25. – 26. september. På denne hjemmesiden er det bilde av FLMs kirkepresident sammen med ledere fra andre nye medlemskirker, men problemet er bare at besluttende organer i FLM ikke har godkjent en slik innmelding. Tre av fem ledere i toppledelsen i FLM (i det såkalte ”Foibe”) vil ikke godta et samarbeid med ILC.

På tampen av kirkerådsmøtet leverte visepresidenten i FLM sin avskjedssøknad, med den begrunnelse at det er umulig for ham å fortsette under de rådende forhold. En av de andre i ledelsen har også truet med å trekke seg.

Visepresidenten er av mange KMSL-medlemmer blitt oppfordret til å gjøre om sin beslutning. Han sier selv at han bare vil gå tilbake til vervet som visepresident hvis han får gjennomslag for noen grunnleggende krav. 

Allerede under kirkerådsmøtet i Fianarantsoa i mai 2017 ble det bestemt at hele toppledelsen på fem personer må samarbeide i viktige beslutningsprosesser. Visepresidenten sier at han ikke vil kunne fortsette i sitt verv, hvis ikke vedtaket fra 2017 blir respektert. Han fortsetter uansett som synodepresident i Østsynoden (med hovedsete i Farafangana).

Det blir spennende å følge utviklingen videre. Foreløpig er det harde fronter og mye uro.

 

AMB 29.10.18